Меню Закрити

Блог

Кримінальний кодекс Республіки Польща – переклад на українську мову. Розгляд справи з приватним звинуваченням. Судовий розгляд. Прискорений процес судового розгляду ст. 468-517. 

Еміграція громадян пострадянських країн на територію Республіки Польща не могла залишитися без уваги.
Еміграція торкнулася також і судової системи Польщі.
Часто іноземні громадяни потребують юридичної консультації, представлення своїх інтересів або правового захисту.
Саме тому, ми, Адвокатська фірма Кацпшак Ковалак, вирішили розмістити в цьому блозі перекладений на українську мову Кримінальний кодекс Республіки Польщі, завдяки якому Ви можете ознайомитися зі своїми правами зрозумілою мовою.
Прошу звернути увагу, що переклад має творчий характер (здійснено за допомогою польських юристів та українського адвоката) і не є нормативно-правовим актом, а лише текстом. Даний переклад є авторським, всі права належать адвокатській фірмі Кацпшак Ковалак. Якщо хочете використовувати даний авторський текст, необхідно отримати на це нашу згоду.
У даній статті йдеться про розгляд справ з приватним обвинуваченням, судовий розгляд та прискорений процес судового розгляду (ст. 468-517). З усіма іншими положеннями польського Кримінального кодексу можна буде більш детально ознайомиться в наступних статтях нашого блогу.

РОЗДІЛ X
Спеціальні процедури
Глава 51
(ст. 468 – 484 скасовані)
Глава 52
Розгляд справи з приватним обвинуваченням

Ст. 485. У випадках з приватним обвинуваченням застосовуються закони як при звичайному розгляді відповідно до положень цієї глави.
Ст. 486. (скасовано)
Ст. 487. Обвинувальний акт може обмежуватися позначенням особи обвинуваченого, пред’явленим йому діянням і зазначенням доказів, на яких ґрунтується звинувачення.
Ст. 488. § 1. Поліція на вимогу потерпілого приймає усну або письмову скаргу і при необхідності забезпечує докази, після чого направляє скаргу до відповідного суду.
§ 2. За розпорядженням суду поліція проводить певні дії, після чого результати проведених дій передає суду. Положення ст. 308 застосовується відповідно.
Ст. 489. § 1. Основному слуханню передує погоджувальне засідання, яке проводить суддя або судовий помічник.
§ 2. На прохання або за згодою сторін суд може замість погоджувального засідання призначити відповідний термін для проведення процедури медіації. Положення ст. 23а застосовується відповідно.
Ст. 490. § 1. Погоджувальне засідання починається із заклику сторін до примирення.
§ 2. У протоколі такого засідання слід зазначити позицію сторін щодо заклику до примирення і результати проведеного погоджувального засідання; якщо відбулося примирення, протокол також підписують сторони.
Ст. 491. § 1. Неявка приватного обвинувача та його представника на погоджувальне засідання без поважної причини вважається відмовою від обвинувачення; у такому разі особа, яка проводить це засідання, припиняє розгляд справи.
§ 2. У разі необґрунтованої неявки обвинуваченого, особа, що проводить погоджувальне засідання, передає справу на основне слухання та при можливості, негайно призначає його дату.
Ст. 492. § 1. У разі примирення сторін, провадження припиняється. Рішення про припинення провадження у справі також може бути винесено судовим помічником.
§ 2. Якщо примирення відбулося в результаті медіації, то положення ст. 490 § 2 застосовується відповідно.
Ст. 493. Під час погоджувального засідання або в результаті медіації допустимо примирення, що включає й інші питання приватного звинувачення, що відбуваються між тими ж сторонами.
Ст. 494. § 1. Одночасно з примиренням сторони можуть укласти угоду, предметом якої можуть бути претензії, пов’язані зі звинуваченням.
§ 2. (скасовано)
Ст. 495. § 1. Якщо примирення не досягнуто, справа повинна бути передана на основне слухання, по можливості його дата повинна бути встановлена негайно, якщо не виникає необхідності направити справу на засідання для іншого врегулювання.
§ 2. Сторони, присутні на засіданні, повинні представити докази.
§ 3. (скасовано)
Ст. 496. § 1. Провадження має бути припинено за згодою обвинуваченого, якщо приватний обвинувач відмовляється від обвинувачення до остаточного завершення розгляду.
§ 2. Згода обвинуваченого не потрібна, якщо приватний обвинувач відмовляється від обвинувального висновку до початку судового розгляду на першому основному слуханні.
§ 3. Неявка приватного обвинувача і його представника на основне слухання без пояснення причин вважається відмовою від звинувачення.
Ст. 497. § 1. Обвинувачений може до початку судового розгляду, на основному слуханні, пред’явити приватному обвинувачеві, який є потерпілою стороною, взаємне обвинувачення стосовно скоєння дії, що переслідується за законом. У такому випадку суд розгляне в сукупності обидві справи.
§ 2. Відмова одного з приватних обвинувачів від обвинувачення призводить до припинення розгляду тільки в частині, що стосується пред’явленого ним обвинувачення.
§ 3. Пріоритет ставити питання і виступати з промовою належить приватному обвинувачу, який першим висунув звинувачення.
Ст. 498. § 1. Взаємне звинувачення неприпустимо, якщо прокурор раніше порушив справу або приєднався до розгляду справи.
§ 2. Якщо після пред’явлення взаємного звинувачення прокурор приєднується до одного з взаємних звинувачень, суд виключає протилежне звинувачення. Положення ст. 60 § 2 застосовується.
§ 3. У разі прийняття прокурором обох взаємних звинувачень, розгляд ведеться відомством, а обвинувачені у відповідній мірі також користуються повноваженнями обвинувачів.
Ст. 499. Положення ст. 492-494 застосовуються відповідно.

Глава 53
Судовий розгляд

Ст. 500. § 1. У випадках, коли було проведено розслідування, і на підставі матеріалів, зібраних під час підготовчого провадження, було прийнято рішення про те, що в проведенні слухання нема потреби, суд може у випадках, що передбачають покарання у вигляді обмеження волі або штрафу, винести вирок.
§ 2. У судовому розгляді застосовуються правила звичайного розгляду, якщо в положеннях цієї глави не вказано інше.
§ 3. Суд може винести вирок, якщо на підставі зібраних доказів обставини дій та вина обвинуваченого не викликають сумнівів.
§ 4. Суд виносить судовий вирок на засіданні без участі сторін.
Ст. 501. Винесення судового вироку неприпустимо:
1) (скасовано)
2) у справах з приватним звинуваченням;
3) якщо відбуваються обставини, зазначені в ст.79 § 1.
Ст. 502. § 1. Судовим рішенням може бути призначено покарання у вигляді обмеження волі або штрафу в розмірі до 200 денних ставок або до 200 000 злотих.
§ 2. Крім штрафу, зазначеного в § 1, у випадках, передбачених законом, можна призначити іншу міру покарання, конфіскацію або компенсацію.
§ 3. Суд може зупинитися на призначенні міри покарання такій як, конфіскація або на компенсаційному заході, якщо існують умови для такого рішення.
Ст. 503. (скасовано)
Ст. 504. § 1. Судовий вирок повинен містити:
1) найменування суду та судді, який його видав;
2) дату винесення вироку;
3) ім’я, прізвище та інші дані, що засвідчують особу обвинуваченого;
4) точне визначення діяння, що приписується судом обвинуваченому, із зазначенням застосовуваних положень Кримінального закону;
5) розмір покарання та інші необхідні рішення.
§ 2. Судовий вирок може не містити обґрунтувань.
Ст. 505. § 1. Копія судового вироку надається прокурору та потерпілому, а також обвинуваченому і його захисту – разом з копією обвинувального акта.
§ 2. Разом з копією судового вироку необхідно вручити інструкцію із зазначенням положень закону, термінами та способом подачі заперечення, а також вказати наслідки його неподання. Постраждала сторона також повинна бути проінструктовані, що умовою заперечення є подача заяви протягом періоду, зазначеного в ст. 506 § 1.
§ 3. Положення ст. 131 § 2 і 3 цієї статті застосовуються відповідно.
Ст. 506. § 1. Обвинувачений та прокурор мають право подати заперечення до суду, який виніс судовий вирок, протягом 7-денного терміну з моменту винесення цього вироку.
§ 2. Голова суду відмовляється прийняти заперечення, якщо воно було подано із запізненням або не уповноваженою особою.
§ 3. У разі внесення заперечення судовий вирок втрачає силу; справа підлягає розгляду на загальних підставах.
§ 4. (скасовано)
§ 5. Заперечення може бути скасовано до початку судового розгляду на першому основному слуханні.
§ 6. Суд, який розглядає справу після подання заперечення, не пов’язаний змістом вирок, який втратив чинність.
Ст. 507. Судовий вирок, щодо якого не було висунуто заперечень або заперечення було скасовано, стає законним.

Глава 54
(статті з 508 по 517-скасовано)
Глава 54а
Прискорений розгляд

Ст. 517а § 1. У прискореному розгляді застосовуються положення про звичайний розгляд, якщо положення цієї глави не передбачають інше.
§ 2. Неявка державного обвинувача не перешкоджає слуханню або засіданню. Якщо на слуханні не присутній прокурор, звинувачення зачитує протоколіст.
Ст. 517b. § 1. У прискореному розгляді можуть бути розглянуті справи, якщо злочинець був спійманий на місці скоєння злочину або відразу після цього затриманий та доставлений протягом 48 годин поліцією і переданий до суду разом із заявою про розгляд справи в прискореному виробництві.
§ 2. Прискорений розгляд також розглядається в рамках процедури оскарження правопорушень, переслідуваних приватним обвинуваченням, якщо вони носять хуліганський характер.
§ 2а. Можна відмовитися від примусового притягнення винного до суду, відповідно до умов, викладених в § 1, якщо обвинувачений братиме участь у всіх судових засіданнях, в яких він має право брати участь, зокрема, давати пояснення, використовуючи технічні пристрої, що дозволяють здійснювати ці дії на відстані з одночасною прямою передачею зображення і звуку.
§ 2b. У випадку, зазначеному в § 2a, секретар або помічник судді, який працює в суді, в районі якого проживає злочинець, бере участь у всіх судових діях з використанням технічних пристроїв, що дозволяють вести ці дії на відстані.
§ 2с. Якщо у випадку, зазначеному в § 2а, захисник був призначений, він бере участь у судових процесах, використовуючи технічні пристрої, які дозволяють здійснювати дії на відстані, в місці знаходження злочинця.
§ 2d. Якщо у випадку, зазначеному в § 2а щодо злочинця виникають обставини, зазначені в ст. 204 § 1, перекладач бере участь в судовому розгляді, використовуючи технічні пристрої, які дозволяють проводити ці дії на відстані, в місці перебування злочинця.
§ 3. Можна відмовитися від примусового залучення винного до суду відповідно до умов, зазначених в § 1, або звільнити затриманого, зобов’язавши його з’явитися в суд у призначений час і місце, протягом періоду, що не перевищує 72 годин з моменту арешту або передачі злочинця поліції. В такому випадку заява про розгляд справи надсилається до суду разом з доказами протягом 48 годин з моменту затримання або передачі правопорушника поліції, а якщо цей термін закінчується у вихідний день – в найближчий робочий день, щоб суд міг приступити до розгляду справи до закінчення 72 годин з моменту затримання або здачі злочинця в руки поліції.
§ 4. Стосовно винного в хуліганстві положення § 3 може застосовуватися у виняткових випадках, якщо обставини вказують на те, що злочинець з’явиться до суду в призначене місце і час й не буде перешкоджати процесу будь-яким чином.
Ст. 517с. § 1. Розслідування може бути обмежено допитом особи у якості підозрюваного та отриманням доказів в необхідному обсязі. Під час слідства процесуальні дії, передбачені ст. 303 та 321, можуть не проводитися.
§ 2. Підозрюваного інструктують про його права: давати пояснення, відмовлятися від пояснень або відмовлятися відповідати на питання, користуватися допомогою захисника, подавати – вже в ході розслідування – заяви, вказані в ст. 338а, а також про можливість подачі прокурором заяви, зазначеної в ст. 335 § 1 або 2, а також про обов’язки та наслідки, зазначені в ст. 74, ст. 75, ст. 138 і ст. 13. Дану інструкцію слід передати підозрюваному в письмовій формі з повідомленням про вручення.
§ 2а. У випадку, зазначеному в ст. 517b § 2a, підозрюваний також повинен бути проінструктований про зміст ст. 517b § 2a і 2c, ст. 517e § 1a та ст. 517ea.
§ 3. (скасовано)
Ст. 517d. § 1. У випадку наявності підстав для подачі заяви про розгляд справи, поліція склавши таку заяву, передає її до суду разом із зібраними доказами, повідомивши про це негайно прокурора; ця заява замінює собою обвинувальний акт.
§ 1a. У випадку, зазначеному в ст. 517b § 2а складається копія заяви про розгляд справи для підозрюваного та його захисника, якщо він був призначений, а також надаються завірені копії всіх доказів, поданих суду і залишених на місці правопорушення. Після завершення всіх судових дій, що проводяться в порядку ст. 517b § 2a, ці копії долучаються до матеріалів справи.
§ 2. Якщо є умови для подачі заяви, зазначені в ст. 335 § 1 або 2, або коли підозрюваний подав заяву, про яку йдеться в ст. 338а, поліція подає заяву про розгляд справи в прокуратуру. Прокурор може відмовити в задоволенні заяви про розгляд справи, прийнявши рішення про подальший перебіг справи; при схваленні заяви про розгляд справи він може також додати до неї заяву, вказану в ст. 335 § 2, або виступити з заявою, про яку йде мова в ст. 335 § 1.
§ 3. Заява про розгляд справи має містити відомості, зазначені в ст. 332 § 1; положення ст. 333 § 1-3 і ст. 334 § 1 і 2 застосовуються відповідно. Поліція видає потерпілому письмову інструкцію про його права, передбачені ст. 46 § 1 Кримінального кодексу, ст. 343 § 2 і ст. 387 § 2, а також про зміст ст. 49а і ст. 338а, і про право подати заяву та виступати у якості допоміжного прокурора.
§ 4. Будь-яка особа, викликана поліцією у якості свідка, експерта, перекладача чи спеціаліста, зобов’язана з’явитися в суд або за місцем перебування злочинця в зазначений день. Застосовується стаття 177 § 1a.
Ст. 517e. § 1. Копію заяви про розгляд справи голова суду або суд направляє обвинуваченому та його захиснику, якщо він є, надаючи час для підготовки до захисту. Обвинуваченому дозволено контактувати з захисником без присутності третіх осіб.
§ 1а. У випадку, зазначеному в ст. 517b § 2a, голова суду або суд, як зазначено в ст. 137 повідомляє обвинуваченого та його захисника, якщо такий є, про вручення заяви про розгляд справи та виділяє час для підготовки до захисту. Обвинуваченому та його захиснику вручаються під розписку співробітником поліції копії заяви про розгляд справи та копії документів, зазначених у ст. 517d § 1a. Затриманому обвинуваченому повинно бути дозволено за місцем його перебування зв’язатися із захисником без присутності третіх осіб.
§ 2. (скасовано)
§ 3. Суд негайно приступає до розгляду справи. Положення ст. 339 § 1, пункти 1 і 2 та ст. 353 не застосовується.
§ 4. (скасовано)
Ст. 517ea. § 1. У випадку, передбаченому ст. 517b § 2a під час судових процесів, в яких обвинувачений бере участь з використанням технічних пристроїв, що дозволяють виконувати ці дії на відстані, учасники процесу можуть подавати заяви та інші прохання, а також виконувати процесуальні дії тільки усно для протоколу. При виконанні  процесуальних дій суд зобов’язаний повідомити обвинуваченому та його захиснику про зміст всіх процесуальних листів, долучених до матеріалів справи з моменту передачі до суду заяви про розгляд справи. За клопотанням обвинуваченого або захисника суд зобов’язаний оголосити зміст цих листів.
§ 2. У випадку, передбаченому ст. 517b § 2а, процесуальні листи, які не могли бути передані до суду, можуть бути зачитані на суді. З моменту їх зачитання вони викликають процесуальний ефект і розглядаються як дії, вчинені в усній формі.
Ст. 517f. § 1. Прискорений розгляд також проводиться при необхідності припинення слухання; загальний час перерв не повинен перевищувати 14 днів.
§ 2. У випадку перерви суд приймає рішення про застосування запобіжного заходу.
§ 3. Положення ст. 98 § 2 і ст. 411 § 1 не застосовується.
Ст. 517g. § 1. Якщо суд до або в ході основного слухання визначить, що справа не підлягає розгляду в прискореному режимі, він вирішує питання про запобіжний захід та передає справу прокурору для проведення підготовчого розгляду на загальних підставах, повідомляючи про це потерпілого. Однак, якщо суд встановить, що справа не може бути розглянута в прискореному режимі з дотриманням допустимого часу перерв у слуханні, про який йде мова в ст.517f § 1, він розглядає справу у звичайному режимі. Якщо суд визнає неможливим дотримання загального часу перерв, зазначеного в ст. 517f § 1, ще до слухання, він виносить рішення про запобіжний захід і передає справу прокурору для підготовчого провадження на загальних умовах, повідомляючи про це потерпілу сторону.
§ 2. Якщо на підставі обставин, розкритих після початку судового розгляду, суд приходить до висновку, що необхідно доповнити доказове провадження, а вчинення необхідних дій судом призвело б до значних труднощів, він передає справу прокурору для проведення підготовчого розгляду на загальних підставах, повідомляючи про це потерпілого; до передачі справи суд приймає рішення про запобіжний захід.
§ 3. Якщо на підставі обставин, розкритих після початку судового розгляду, суд передбачає можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі понад 2 роки, він приймає рішення про запобіжний захід та передає справу прокурору для попереднього провадження на загальних підставах; суддя, який брав участь у винесенні постанови, відповідно до закону виключається з подальшої участі у справі.
§ 4. Якщо обвинувачений засуджений до позбавлення волі без умовного призупинення виконання вироку, суд, вислухавши сторони, приймає рішення про запобіжний захід.
Ст. 517ga. У разі перерви в судовому засіданні або зміни порядку в подальшому провадженні, щодо обвинуваченого не застосовується спосіб участі в судових діях, передбачений ст.517b § 2а.
Ст. 517 h. § 1. Заява про складення в письмовій формі та надання обґрунтування вироку може бути подана в письмовій формі протягом 3 днів з дати оголошення вироку, а якщо закон передбачає доставку вироку – з дати його вручення. Заява також може бути подана усно та долучена до протоколу слухання або засідання.
§ 2. Суд готує обґрунтування вироку протягом 3 днів з дня подачі заяви про підготовку обґрунтування.
§ 3. Термін подачі апеляції становить 7 днів і обчислюється з дати вручення вироку з обґрунтуванням.
§ 4. У разі подання апеляції, вона негайно передається разом з актами Апеляційному суду, який розглядає справу не пізніше, ніж протягом одного місяця з дня її отримання. Положення ст. 448 не застосовується.
§ 5. У разі подання апеляції прокурором, захисником або представником, Апеляційний суд додає до повідомлення про дату розгляду апеляції копію апеляції для протилежної сторони.
Ст. 517i. § 1. Якщо після розгляду апеляційної міри суд вважатиме, що існує необхідність доповнити доказове провадження, він може – шляхом скасування вироку – передати справу прокурору для підготовчого провадження на загальних умовах.
§ 2. У разі скасування вироку та передачі справи на повторний розгляд подальший розгляд ведеться в звичайному режимі.
Ст. 517j. § 1. Для того, щоб обвинувачений міг скористатися допомогою захисника в прискореному розгляді, встановлюється правило для адвокатів та юрисконсультів виконувати свої обов’язки (знаходиться на чергуваннях) і бути в той час і в тому місці, які вказані в окремих положеннях.
§ 2. Міністр юстиції визначає своєю постановою спосіб надання обвинуваченому допомоги захисника і можливість його вибору в прискореному розгляді, включаючи організацію чергових годин, про які йдеться в § 1, з урахуванням належного ходу прискореного розгляду та необхідності надати обвинуваченому можливість вибирати захисника.

Поделитесь этой статьей:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Цей сайт використовує «cookies» для надання послуг. Подальше використання сайту означає, що ви погоджуєтеся на їх використання.OkЧитати далі