Меню Закрити

Блог

Кримінальний кодекс Республіки Польща-перекладений на українську мову. Кримінальне провадження у справах, що належать до юрисдикції військових судів ст. 646-682.

Еміграція громадян пострадянських країн на територію Республіки Польща не могла залишитися без уваги.

Еміграція торкнулася також і судової системи Польщі.

Часто іноземні громадяни потребують юридичної консультації, представлення своїх інтересів або правового захисту.

Саме тому, ми, Адвокатська фірма Кацпшак Ковалак, вирішили розмістити в цьому блозі перекладений на українську мову Кримінальний кодекс Республіки Польщі, завдяки якому Ви можете ознайомитися зі своїми правами зрозумілою мовою.

Прошу звернути увагу, що переклад має творчий характер (здійснено за допомогою польських юристів та українського адвоката) і не є нормативно-правовим актом, а лише текстом. Даний переклад є авторським, всі права належать адвокатській фірмі Кацпшак Ковалак. Якщо хочете використовувати даний авторський текст, необхідно отримати на це нашу згоду.

У даній статті йдеться про кримінальне провадження у справах, що належать до юрисдикції військових судів, вказані загальні положення, а також примусові заходи та перебіг підготовчого провадження (ст.646-682). З усіма іншими положеннями польського Кримінального кодексу можна буде більш детально ознайомиться в наступних статтях нашого блогу.

РОЗДІЛ XV.
Кримінальне провадження у справах, що належать до юрисдикції військових судів
Глава 72
Загальні положення

Ст. 646. У справах, що належать до юрисдикції військових судів, положення про приватне, наказне та прискорене провадження не застосовуються. Крім того, застосовуються положення попередніх розділів, якщо положення цього розділу не передбачають інше.
Ст. 647. § 1. Юрисдикції військових судів підлягають справи:
1) військовослужбовців, які проходять військову службу, за винятком територіальної військової служби, що виконується диспозиційно, за правопорушення:
а) зазначені в главах XXXIX-XLIV Кримінального кодексу,
b) вчинені проти військового органу або іншого солдата,
c) вчинені під час або у зв’язку з виконанням службових обов’язків, в межах військового об’єкта або призначеного місця знаходження, на шкоду армії або при порушенні обов’язку, що випливає з військової служби,
d) вчинені за кордоном, під час використання або перебування Збройних Сил Республіки Польща за межами держави, відповідно до Закону від 17 грудня 1998 року Про Правила використання або перебування Збройних Сил Республіки Польща за межами держави (законодавчий Вісник 2014 р., поз. 1510 і 2019 р., поз. 1726);
2) військовослужбовцям за правопорушення:
а) зазначені в ст. 356-363 Кримінального кодексу у зв’язку зі ст. 317 § 2 цього Кодексу,
b) вчинені за кордоном, під час використання або перебування Збройних Сил Республіки Польща за межами держави, відповідно до Закону від 17 грудня 1998 року Про Правила використання або перебування Збройних Сил Республіки Польща за межами держави;
3) солдат Збройних Сил іноземних держав, які перебувають на території Республіки Польща, та члени цивільного персоналу за злочини, вчинені у зв’язку з виконанням службових обов’язків, якщо інше не передбачено міжнародною угодою, учасником якої є Республіка Польща.
§ 2. Справи про правопорушення, перелічені в § 1, не перестають підпадати під юрисдикцію військових судів, незважаючи на звільнення солдата з діючої військової служби або припинення служби в армії.
§ 3. У разі звільнення солдата з чинної військової служби або припинення служби в армії справа, зазначена в § 1 п.1 (b або d), і – якщо злочин не пов’язаний з порушенням службових обов’язків – в § 1 п. 2 (b), військовий суд не пізніше дня початку судового розгляду в головному слуханні може передати його на розгляд до суду загальної юрисдикції, якщо це не перешкоджає інтересам правосуддя.
§ 4. (скасовано)
§ 5. Рішення про передачу справи відповідно до § 3 може бути оскаржене.
Ст. 648. Військові суди також розглядають справи, що стосуються:
1) співучасті осіб у вчиненні злочинів, передбачених розділами XXXIX–XLIV Кримінального кодексу;
2) злочини, про які йдеться у ст. 239, 291-293, а також у ст. 294 відносно ст. 291 § 1 Кримінального кодексу – якщо діяння пов’язане з правопорушенням, передбаченим розділами XXXIX-XLIV цього Кодексу;
3) інших правопорушень, якщо це передбачено конкретними положеннями.
Ст. 649. § 1. Якщо виконавець злочину, який підпадає юрисдикції військових судів, також вчинив злочин, що підпадає під юрисдикцію загальних судів, а інтереси правосуддя вимагають їх спільного розгляду, вони розслідуються спільно військовим судом.
§ 2. Положення § 1 застосовується відповідно в підготовчому розгляді.
Ст. 650. § 1. Якщо у справі проти двох або більше обвинувачених військовий суд не буде правомірний розглядати його повністю або через характер одної з дій, або через особу одного з обвинувачених, а інтереси правосуддя того вимагають, то військовий суд може розглядати справу в сукупності або передати його в загальний суд.
§ 2. (скасовано)
§ 3. Передача не може відбутися, якщо справа стосується злочину, зазначеного в ст. 647 § 1 п. 1 (а або c) або п. 2 (а), також в ст. 648 п. 1.
§ 4. На постанову про передачу справи може бути подана скарга відповідно до § 1.
Ст. 651. § 1. У випадках правопорушень, зазначених у ст. 647 § 1 п.1 і 2 виносить рішення, військовий суд, під юрисдикцією якого знаходиться військова частина, де солдат проходив військову службу або військовослужбовець був найнятий.
§ 2. Юрисдикція військового суду у зв’язку з приналежністю обвинуваченого до військової частини визначається до моменту порушення проти нього кримінальної справи.
§ 3. (скасовано)
Ст. 652. У справах, що належать до юрисдикції військових судів, виносять рішення відповідно до обсягу своєї компетенції:
1) військовий гарнізонний суд;
2) окружний військовий суд;
3) Верховний суд.
Ст. 653. § 1. Гарнізонний військовий суд виносить рішення в першій інстанції по всіх справах, крім справ, переданих за законом в юрисдикцію іншого суду.
§ 2. У випадках, передбачених законом, військовий гарнізонний суд також визнає в межах своєї компетенції засоби оскарження рішень і наказів, винесених в ході підготовчого провадження.
§ 3. Військовий гарнізонний суд також має процесуальні права та обов’язки, які при розгляді справи в загальних судах покладаються на окружний суд.
Ст. 654. § 1. Військовий окружний суд приймає рішення в першій інстанції у справах про злочини:
1) вчинені військовослужбовцями у званні майора і вище;
2) котрі підлягають у досудовому розгляді юрисдикції окружного суду і підпадають під ст. 339 § 3 і ст. 345 § 3 і 4 Кримінального кодексу;
3) вчинені військовослужбовцями та членами цивільного персоналу, зазначені в ст. 647 § 1 п. 3;
4) інше, на підставі особливих положень.
§ 2. В ході підготовчого розгляду у справі про попереднє ув’язнення щодо солдатів, зазначених в § 1, п. 1, а також солдатів Збройних сил іноземних держав і членів їх цивільного персоналу, зазначених в § 1, п. 3, рішення одноосібно виносить окружний військовий суд.
§ 3. Військовий окружний суд також розглядає апеляції на вироки та накази, винесені в першій інстанції у військовому гарнізонному суді, і у випадках, зазначених у законі, і в межах, зазначених в § 1, на постанови та накази, винесені в ході підготовчого провадження.
§ 4. Окружний військовий суд також розглядає справи, передбачені для вищих судів, над військовим гарнізонним судом, а також інші справи, передані йому за законом.
§ 5. Окружний військовий суд також має процесуальні права та обов’язки, які при розгляді справ у судах загальної юрисдикції покладаються на окружний суд.
Ст. 655. § 1. Верховний суд розглядає:
1) апеляції на вироки та постанови винесені судом першої інстанції в окружному військовому суді;
2) касаційні скарги;
3) справи, передбачені цим Кодексом, для вищого суду над окружним військовим судом;
4) інші справи, передані відповідно до Закону до Верховного Суду.
§ 2. Положення ст.39 та ст. 439 § 1 п. 3 застосовуються відповідно до рішень Верховного Суду з питань, що належать до юрисдикції військових судів.
Ст. 656. § 1. У справі де є два або більше підсудних, що підпадають під юрисдикцію військових судів одного і того ж порядку, рішення виноситься військовим судом, що має юрисдикцію над обвинуваченим за правопорушення, каране найсуворішим покаранням. Якщо неможливо встановити компетентний суд, справа розглядається військовим судом, на території якого спочатку було порушено кримінальну справу.
§ 2. Однак якщо справа відноситься до юрисдикції військових судів різного рангу, воно розглядається вищим судом.
Ст. 657. § 1. Процесуальні повноваження Генерального прокурора покладено на заступника Генерального прокурора з військових питань, якщо законом не передбачено інше, а повноваження окружного прокурора покладено відповідно на заступника окружного прокурора з військових питань.
§ 2. Якщо в цьому Кодексі йдеться про державного обвинувача або прокурора, під цим слід розуміти прокурора універсального прокурорського органу.
§ 3. Положення ст. 45 § 2 не застосовується.
§ 4. Якщо в даному кодексі згадується військовий прокурор, то слід розуміти прокурора організаційного підрозділу універсальної прокуратури, що здійснює діяльність в організаційному підрозділі з військових питань.
Ст. 658. § 1. Військовий прокурор відмовляє в порушенні справи за фактом кримінального правопорушення за заявою командира військової частини, якщо до винного вже були застосовані заходи, передбачені військово-дисциплінарними правилами.
§ 2. Це не стосується випадку, коли заяву про кримінальне переслідування подає вищий командувач після скасування дисциплінарного покарання або військовий прокурор користується повноваженнями, передбаченими ст. 660.
§ 3. Положення ст. 12 § 3 не застосовується до заяви командира військової частини або заяви вищого командира.
Ст. 659. § 1. У випадках правопорушень, переслідуваних за заявою командира військової частини, права потерпілої сторони або установи, зазначені в ст. 306, а у випадку, передбаченому ст. 330 § 2 – також викладені в ст. 55 § 1, має повноваження представляти командир.
§ 2. Повноваження та обов’язки командира військової частини покладаються відповідно на керівника цивільної установи, в якому солдат проходить військову службу.
Ст. 660. § 1. Військовий прокурор може порушити кримінальну справу за фактом правопорушення, переслідуваного за заявою командира військової частини, а також без заяви, якщо цього вимагають міркування військової дисципліни.
§ 2. Командир частини, а в разі, зазначеному в ст. 347 § 1 Кримінального кодексу, також потерпіла сторона, може оскаржити постанову прокурора в суді, що розглядає справу.
§ 3. Положення § 2 не застосовується, якщо тільки в ході судового розгляду з’ясовується, що дія являє собою злочин, переслідуваний за заявою командира військової частини.
Ст. 661. § 1. Правопорушення, переслідуване в порядку приватного обвинувачення, стає з моменту подачі скарги потерпілим злочином переслідуваним відомством.
§ 2. Військовий прокурор може також порушити державне провадження у справі про правопорушення, переслідуване в порядку приватного обвинувачення, якщо цього вимагають суспільні інтереси.
§ 3. Потерпіла сторона може оскаржити постанову прокурора в суді, що розглядає справу.
§ 4. На заяву потерпілої сторони, поданому до остаточного завершення розгляду, порушеного відповідно до § 1, провадження у справі припиняється, якщо тільки суспільні інтереси не заперечують; у разі подачі заяви після початку судового розгляду в першій інстанції також потрібна згода обвинуваченого.
Ст. 662. § 1. Про обвинуваченого військовослужбовцям, крім даних, викладених у ст. 213, збираються також дані про хід військової служби, нагороди та дисциплінарні покарання.
§ 2. Повноваження та обов’язки професійного судового куратора надаються відповідно військово-громадському куратору.
§ 3. Міністр національної оборони за погодженням з Міністром юстиції своєю постановою визначає порядок призначення та обсяг діяльності військово-громадських кураторів з урахуванням умов функціонування Збройних Сил Республіки Польща та вимог військової служби.

Глава 73
Примусові заходи та підготовче провадження

Ст. 663 (скасовано)
Ст. 664. Право на затримання підозрюваного, що підпадає під юрисдикцію військових судів, надається на умовах, зазначених у ст. 244, військовому начальнику і військовим органам правопорядку.
Ст. 665. § 1. Про затримання військовослужбовця або співробітника армії слід негайно повідомити командира військової частини, в якій солдат несе службу і працює за наймом, навіть якщо затриманий цього не вимагає.
§ 2. Якщо затримання солдата на умовах, зазначених у ст. 244 § 1 виникло у зв’язку з обґрунтованою підозрою у вчиненні правопорушення, переслідуваного на прохання командира військової частини, затриманий повинен бути негайно звільнений за заявою уповноваженого командира, якщо тільки вищий військовий командир або прокурор не заперечує проти цього.
Ст. 666. § 1. Тимчасовий арешт солдата, обвинуваченого в скоєнні злочину, зазначеного в ст. 338 § 1, ст. 339, 341 § 1, ст. 343 § 2, ст. 345, 352 і 358 § 2 Кримінального кодексу, може наступити лише в тому випадку, коли є обґрунтовані побоювання, що обвинувачений знову вчинить один з цих злочинів.
§ 2. Положення § 1 застосовується відповідно до інших профілактичних заходів.
Ст. 667. Підготовче провадження також направлено на збір даних, зазначених у ст. 662 § 1.
Ст. 668. § 1. Розслідування проводиться у випадках вчинення злочинів, а також в інших випадках, коли цього вимагає важливість або складність справи.
§ 2. Відповідно до ст. 334 § 2, військовий прокурор інструктує обвинуваченого і потерпілого, який не є солдатом, також про право на подачу заяви, зазначеного в ст. 669 § 2 і 2а.

Глава 74
Досудовий розгляд

Ст. 669. § 1. Присяжним не може бути солдат, який має більш низьке військове звання, ніж обвинувачений, що несе чинну військову службу. Це обмеження не застосовується, якщо присяжний має звання бригадного генерала або контрадмірала.
§ 2. У разі вчинення злочину, за заявою відповідача, поданою протягом 7 днів з моменту вручення повідомлення від військового прокурора про направлення обвинувального висновку у військовий суд із зазначенням, про яке йдеться у ст. 668 § 2, голова цього суду, якщо не відбувається випадку, передбаченого ст. 28 § 3, призначає суддівську колегію замість присяжних засідателів солдатів – народних засідателів.
§ 2а. Положення § 2 застосовується відповідно на прохання потерпілого, який не є солдатом; у разі, зазначеному в ст. 55 § 1 заява додається до обвинувального висновку.
§ 3. Міністр юстиції за погодженням з Міністром національної оборони визначає своєю постановою процедуру, якої необхідно дотримуватися в питаннях, пов’язаних з участю народних засідателів суду загальної юрисдикції в судових колегіях військових судів, згаданих в § 2, маючи на увазі необхідність забезпечення належної взаємодії голів військових і загальних судів при призначенні присяжних до судового складу.
Ст. 670. (скасовано)
Ст. 671. § 1. Участь захисника в основному судовому процесі проти солдата, що проходить військову службу або є кандидатом в професійні солдати, обов’язково у всіх військових судах.
§ 2. Участь захисника в основному слуханні обов’язкова у всіх військових судах у справі проти військовослужбовця, обвинуваченого в злочині, скоєному у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків за межами держави.
§ 3. Участь захисника в засіданні військового суду щодо осіб, зазначених в § 1 і 2, також обов’язково у випадках, передбачених ст. 339 § 1, п. 2 і 3.
§ 4. Участь захисника в головному судді проти іншого обвинуваченого, крім зазначеного в § 1, є обов’язковим перед військовим окружним судом, якщо відбувається випадок, передбачений ст. 654 § 1 п. 2.
§ 5. У випадках, зазначених у § 1-4, відповідно застосовується ст. 81.
Ст. 671а (скасовано)
Ст. 672. Військовий суд першої інстанції робить обгрунтування вироку; це не відноситься до вироку, що враховує заяви, про які йдеться в ст.335 § 1 або 2 та ст. 387.
Ст. 672а. (скасовано)
Ст. 673. З питання про відновлення розгляду виносить рішення у складі трьох суддів військовий окружний суд, а у справах, що завершилися рішенням цього суду або Верховного Суду- Верховний суд.

Глава 75
(містить статті 674-682-скасовано)

Поделитесь этой статьей:

1 коментар до “Кримінальний кодекс Республіки Польща-перекладений на українську мову. Кримінальне провадження у справах, що належать до юрисдикції військових судів ст. 646-682.

  1. https://sevispolkom.info

    За предоставленную информацию благодарим..

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Цей сайт використовує «cookies» для надання послуг. Подальше використання сайту означає, що ви погоджуєтеся на їх використання.OkЧитати далі