Меню Закрити

Блог

Кримінальний кодекс Республіки Польща – перекладений на українську мову. Заходи правового захисту, а саме: касація, скарга, поновлення розгляду справи ст. 518-548.

Масова еміграція громадян пострадянських країн на територію Республіки Польща не могла залишитися без уваги.

Еміграція торкнулася також і судової системи Польщі.

Часто іноземні громадяни потребують юридичної консультації, представлення своїх інтересів або правового захисту.

Саме тому, ми, Адвокатська фірма Кацпшак Ковалак, вирішили розмістити в цьому блозі перекладений на українську мову Кримінальний кодекс Республіки Польщі, завдяки якому Ви можете ознайомитися зі своїми правами зрозумілою мовою.

Прошу звернути увагу, що переклад має творчий характер (здійснено за допомогою польських юристів та українського адвоката) і не є нормативно-правовим актом, а лише текстом. Даний переклад є авторським, всі права належать адвокатській фірмі Кацпшак Ковалак. Якщо хочете використати даний авторський текст, необхідно отримати на це нашу згоду.

У даній статті йдеться про заходи правового захисту, а саме: касацію, скаргу, відновлення розглядів (ст.518-548). З усіма іншими положеннями польського Кримінального кодексу можна буде більш детально ознайомиться в наступних статтях нашого блогу.

РОЗДІЛ XI.

Засоби правового захисту

Глава 55

Касація

Ст. 518. Якщо положення цієї глави не передбачають інше, то для розгляду в касаційному порядку застосовуються відповідно положення IX розділу.

Ст. 519. На законне рішення Апеляційного суду, що припиняє розгляд, і на законне рішення Апеляційного суду про припинення розгляду із застосування запобіжного заходу, передбаченого ст.93а Кримінального кодексу, може бути подана касація. Положення ст. 425 § 2, третє речення, не застосовується.

Ст. 520. § 1. Сторони мають право подати касаційну скаргу.

2. Сторона, яка не оскаржила рішення суду першої інстанції, не може подати касацію на рішення Апеляційного суду, якщо рішення суду першої інстанції було залишено в силі або змінено на її користь.

3. Обмеження, зазначені в § 2, не поширюються на недоліки, зазначені в ст.439.

Ст. 521. § 1. Генеральний прокурор та Уповноважений з прав громадян можуть подати касаційну скаргу на будь-яке остаточне рішення суду про припинення провадження у справі.
§ 2. Уповноважений з прав дитини може подати касаційну скаргу на будь-яке остаточне рішення суду, що завершило розгляд справи, якщо при винесенні вироку було порушено права дитини.
§ 3. Органи, зазначені в § 1 і 2, мають право вимагати перевірки матеріалів суду та прокуратури, а також файлів інших правоохоронних органів після закінчення розгляду і винесення вироку.

Ст. 522. Кожна уповноважена особа може подати касаційну скаргу на одного й того ж обвинуваченого та одне і те ж рішення тільки один раз.

Ст. 523. § 1. Касація може бути пред’явлена тільки у зв’язку з порушеннями, зазначеними в ст.439, або іншим грубим порушенням закону, якщо воно могло призвести до істотного впливу на зміст рішення. Касація не може бути пред’явлена виключно через неспівмірність покарання.

1а. Обмеження, зазначені в § 1, не поширюються на касаційну скаргу, подану Генеральним прокурором у кримінальних справах.
§ 2. Касація може бути подана тільки в разі засудження обвинуваченого який скоїв злочин або податкове правопорушення, та отримав покарання у вигляді позбавлення волі без умовного призупинення його виконання.

3.6) Касація на шкоду може бути подана тільки в разі виправдання обвинуваченого або припинення розгляду.

6) втратив чинність з 8 липня 2019 р.в тій мірі, в якій він дозволяє подати касаційну скаргу на шкоду обвинуваченому у разі припинення провадження у справі у зв’язку із застосуванням акта про помилування прийнятого Президентом Республіки Польща, на підставі рішення Конституційного Суду від 26 червня 2019 р. акт K 8/17 (DZ. U. pos. 1255).

4. Обмеження, передбачені в § 2 та 3, не поширюються на касацію:

1) внесену у зв’язку з недоліками, зазначеними у ст. 439;

2) у разі, передбаченому ст.521.

Ст. 524. § 1. Термін подачі касації для сторін становить 30 днів з дати винесення рішення з обґрунтуванням. Заява про вручення судового рішення з обґрунтуванням має бути подана до суду, який виніс рішення, протягом 7 днів з дати оголошення рішення, а якщо законом передбачено вручення судового рішення, – з дня його вручення. Положення ст. 445 § 2 застосовується відповідно.

2. Термін подання касації, зазначений у § 1, не застосовується до касації, поданої Генеральним прокурором, Уповноваженим з прав людини та уповноваженим з прав дитини.

3. Неприпустимо розглядати касацію на шкоду обвинуваченому, подану після закінчення одного року з дати набрання вироком чинності.

Ст. 525. § 1. Сторона подає касацію до Верховного суду через Апеляційний суд.

2. У разі, передбаченому ст.521, касація подається безпосередньо до Верховного Суду.

Ст. 526. § 1. У касації необхідно вказати, в чому полягає передбачуване порушення.

2. Якщо касація надходить не від прокурора, Генерального прокурора, Уповноваженого з прав людини або Уповноваженого з прав дитини, вона повинна бути складена та підписана адвокатом, юрисконсультом або радником Генеральної прокуратури Республіки Польща.

Ст. 527. § 1. До касації сторона прикріплює підтвердження оплати судового збору; це не відноситься до прокурора.

2. Особа, позбавлена волі, не оплачує держмито при подачі касаційної скарги; у разі, якщо подана ним касація не буде розглянута і буде відхилена, стягується держмито.

3. Військовослужбовець, що проходить базову військову службу або проходить військову службу у якості кандидата в професійні солдати, держмито не платить.

4. Оплата повертається стороні, яка сплатила її, якщо касація буде задоволена, нехай навіть частково, або скасована.

5. Міністр юстиції своєю постановою визначає розмір плати з урахуванням фактичних витрат на судовий розгляд та зайнятості суду.

Ст. 528. § 1. Апеляція не може скасувати:

1) звільнення від оплати збору, зазначеного в ст. 527 § 1;

2) призначення адвоката або юрисконсульта для складання касації;

3) відновлення терміну, зазначеного в ст. 524 § 1, перше речення.

2. Положення ст. 447 § 4 застосовується відповідно.

Ст. 529.7) Внесення та розгляд касації на користь обвинуваченого не перешкоджає виконанню покарання, скасуванню вироку, помилуванню або обставині, що виключає кримінальне переслідування або виправдовує зупинення провадження у справі.

Ст. 530. § 1. У випадку, про який йдеться в ст. 525 § 1, прийнявши касацію, голова суду направляє її копію іншим сторонам, а також письмову відповідь прокурора, після її отримання, негайно направляє справу до суду, уповноваженому розглядати касацію, якщо суд, в який вона була подана не має права її розглядати.

2. Голова суду, який розглядає касацію, відмовляється її прийняти, якщо існують обставини, про які йде мова в ст. 120 § 2 або в ст. 429 § 1, або, якщо касація обумовлена іншими причинами, ніж зазначено в ст. 523 § 1.

3. Порядок, зазначений у § 2, може бути оскаржений у Верховному суді. Верховний суд розглядає скаргу в індивідуальному порядку. Касаційний суд виносить постанову без участі сторін, якщо голова Верховного Суду не вирішить інакше.

4. У разі прийняття касації, яку прокурор не визнав необґрунтованою, копія письмової відповіді прокурора на касацію надсилається іншим сторонам, їх захисникам та довіреним особам. Подальші процесуальні листи подаються безпосередньо до Касаційного суду.

7) втратило чинність 8 липня 2019 р. у тій мірі, в якій дозволяє подавати та розглядати касацію на шкоду обвинуваченому в ситуації, коли правильність застосування акта про помилування Президентом Республіки Польща була поставлена під сумнів на підставі рішення Конституційного Суду, зазначеного на засланні 6.

5. Прокурор, визнаючи касацію явно необґрунтованою, направляє відповідь на касацію іншим сторонам, їх захисникам і адвокатам, які протягом 14 днів після отримання відповіді прокурора можуть представити суду в письмовій формі свою позицію.

Ст. 531. § 1. Верховний суд залишає без розгляду прийняту касацію, якщо вона не відповідає положенням, зазначеним у ст. 530 § 2, або коли прийняття касації відбулося в результаті необґрунтованого відновлення терміну. Касаційний суд виносить постанову без участі сторін, якщо тільки голова Верховного Суду не розпорядиться інакше.

2. Верховний суд може повернути матеріали справи до Апеляційного суду, якщо він вважатиме, що заходи щодо виправлення формальних недоліків поданої касації не були завершені.

3. Положення § 1, друге речення, застосовується відповідно у разі скасування касації.

Ст. 532. § 1. У разі подання касації Верховний суд може призупинити виконання оскарженого рішення, а також іншого рішення, виконання якого залежить від рішення щодо касації.

2. Зупинення виконання судового рішення може поєднуватися із застосуванням заходів, передбачених ст. 266, 271, 272, 275 і 277.

3. Касаційний суд виносить постанову на засіданні без участі сторін, якщо голова Верховного Суду не розпорядиться інакше.

Ст. 533. Якщо касація була подана на шкоду обвинуваченому, Верховний суд може застосувати запобіжний захід, якщо обвинувачений не був виправданий.

Ст. 534. § 1. Якщо закон не вимагає винесення вироку, Верховний суд виносить рішення одноосібно, якщо тільки голова Верховного Суду не призначить розгляд справи у складі трьох суддів.

2. Якщо касація стосується рішення Верховного суду, вона підлягає розгляду у складі семи суддів, якщо тільки рішення не було винесено одноосібно; в цьому випадку Верховний суд виносить рішення у складі трьох суддів.

Ст. 535. § 1. Верховний суд розглядає касацію на слуханні, а у випадках, передбачених законом, – на засіданні без участі сторін.

2. Сторона, позбавлена волі, не приходить на слухання, якщо голова Верховного Суду не вважатиме це необхідним.

3. Відхилення касації як явно необґрунтованої не вимагає письмового обґрунтування; якщо постанова була винесена на засіданні або слуханні, а позбавлена волі сторона не мала представника на процесі і не була залучена до слухання, обґрунтування складається на її прохання. Положення ст. 422 і 423 застосовуються відповідно.

4. Касацію, подану за ст. 521, Верховний суд визнає на суді.

5. Касація може бути розглянута в повному обсязі на засіданні без участі сторін у разі її очевидної обґрунтованості.

Ст. 536. Верховний суд визнає касацію в межах оскарження і пред’явлених звинувачень, а в більш широкому обсязі – тільки у випадках, зазначених у ст. 435, 439 і 455.

Ст. 537. § 1. Верховний суд після розгляду справи відхиляє касацію або  скасовує рішення повністю чи частково.

2. Скасовуючи рішення, Верховний суд передає справу відповідному суду на повторний розгляд або припиняє розгляд, а якщо вирок явно неправомірний – виправдовує обвинуваченого.

Ст. 537а. Не може бути скасовано рішення Апеляційного суду з тієї причини, що його обґрунтування не відповідає вимогам, викладеним у ст. 457 § 3.

Ст. 538. § 1. З моменту скасування вироку припиняється виконання покарання, запобіжного заходу, конфіскації або компенсації; вже застосоване покарання у вигляді штрафу, конфіскації або компенсації – у разі подальшого повторного засудження – повинні бути відповідно зараховані в рахунок знову накладеного штрафу, міри покарання, конфіскації або компенсації.

2. Верховний суд, скасувавши рішення, може застосувати профілактичну міру покарання. Рішення може бути оскаржене в рівному складі Верховного Суду.

3. У разі скасування остаточного вироку про дострокове припинення розгляду або винесення вироку з умовним призупиненням його виконання, у разі повторного винесення рішення про умовне припинення розгляду у справі або вироку з умовним призупиненням його виконання, випробувальний термін, що минув з моменту набрання вироком законної сили до дати його скасування, зараховується в рахунок випробувального терміну.

Ст. 539. Неприпустимо приймати касацію на рішення Верховного суду, прийнятого після визнання касації.

Глава 55а

Скарга на рішення Апеляційного суду

Ст. 539а. § 1. Сторони можуть оскаржити у Верховному суді рішення Апеляційного суду, що скасовує рішення суду першої інстанції та повертає справу на повторний розгляд.

2. Вирок може бути оскаржено повністю або частково.

3. Скарга може бути подана тільки на порушення ст. 437 або через недоліки, зазначені у ст. 439 § 1.

Ст. 539b. § 1. Скарга подана протягом 7 днів з дати винесення вироку з обґрунтуванням. Положення ст. 524 § 1 друге і третє речення застосовуються відповідно.

2. Подача скарги призводить до припинення виконання оскаржуваного вироку.

Ст. 539c. § 1. До скарги додається відповідна кількість копій для інших сторін.

2. Голова суду, передаючи копії скарги іншим сторонам, інструктує їх про право подати письмову відповідь на скаргу протягом 7 днів з дати отримання копії. Після закінчення цього терміну голова суду негайно направляє матеріали до Верховного Суду.

Ст. 539. Після передачі справи до Верховного суду він при необхідності виносить запобіжний захід. Рішення про застосування  запобіжного заходу може бути оскаржене в рівному складі Верховного Суду.

Ст. 539e. § 1. Верховний суд розгляне скаргу на засіданні без участі сторін.

2. Верховний суд своєю постановою відхиляє скаргу або постановою скасовує оскаржуване рішення повністю або частково та направляє справу до компетентного Апеляційного суду для повторного розгляду.

Ст. 539f. Положення ст. 425 § 3 і 4, ст. 428 § 1, ст. 431, ст. 432, ст. 435, ст. 436, ст. 442 § 1 і 3, ст. 457 § 1 і 3, ст. 525 § 1, ст. 526, ст. 527 § 1-4, ст. 528 § 1, ст. 530 § 2 і 3, ст. 531, ст. 534 § 1 та ст. 536, а також положення, видані на підставі ст. 527 § 5 застосовуються відповідно.

Глава 56

Відновлення розгляду

Ст. 540. § 1. Судовий розгляд, що завершився остаточним вироком, поновлюється, якщо:

1) у зв’язку з розглядом було скоєно злочин, і є законна підстава визнати, що це могло вплинути на зміст рішення;

2) після винесення рішення виявляються нові факти або докази, що свідчать про те, що:

а) засуджений не вчинив діяння або його дії не були злочином і не підлягають покаранню,

b) він був засуджений за злочин, що карається більш суворим покаранням, або обставини, що вимагають надзвичайної поблажливості, не були прийняті до уваги, або обставини, що призвели до надзвичайного посилення покарання, були помилково прийняті судом до уваги.

c) суд припинив або умовно припинив кримінальну справу, помилково вважаючи, що обвинувачений скоїв злочин.

2. Розгляд у справі поновлюється на користь сторони, якщо Конституційний суд постановив, що правова норма, на підставі якої було винесено рішення, несумісна з Конституцією, ратифікованою міжнародною угодою або законом; поновлення справи не може бути завдано на шкоду обвинуваченому.

3. Розгляд поновлюється на користь обвинуваченого, якщо така необхідність виникає з рішення міжнародного органу, що діє відповідно до міжнародної угоди, ратифікованої Республікою Польща.

Ст. 540а. Судовий розгляд, що завершився остаточним вироком, може бути поновлено, якщо:

1) засуджений, до якого застосовано положення ст. 60 § 3 або 4 Кримінального кодексу або ст. 36 § 3 Кримінального Податкового кодексу, не підтверджує розкриту ним інформацію у кримінальному провадженні;

2) існують обставини, зазначені в ст. 11 § 3.

Ст. 540b. § 1. Судовий розгляд, що завершився остаточним вироком, може бути поновлено за заявою обвинуваченого, поданою у встановлений термін в один місяць з дня, коли він дізнався про винесену проти нього постанову, якщо справа розглядалася за відсутності обвинуваченого, якому не було вручено повідомлення про дату засідання або слухання, або воно було оголошено іншим способом, ніж особисто, якщо обвинувачений доведе, що не знав про дату і про можливість винесення рішення в його відсутність.

2. Положення § 1 не застосовується у випадках, зазначених у ст. 133 § 2, ст. 136 § 1 та  ст. 139 § 1, а також якщо в слуханні або засіданні брав участь захисник.

Ст. 541. § 1. Дія, зазначена в ст. 540 § 1 п. 1, має бути встановлена остаточним вироком, за винятком випадків, коли таке рішення не може бути прийнято з причин, зазначених у ст. 17 § 1 п. 3-11 або в ст. 22.

2. У цьому випадку заява про відновлення розгляду має вказувати на обвинувальний вирок або рішення, прийняте в кримінальній справі, про неможливість винесення обвинувального вироку.

Ст. 542. § 1. Розгляд у справі може бути поновлено на вимогу сторони або відомства.

2. Заява про поновлення на користь засудженого може бути подано в разі його смерті – найближчою особою.

3. Судовий розгляд поновлюється за запитом відомства тільки в разі виявлення одного з недоліків, перерахованих в ст. 439 § 1, при цьому відновлення розгляду у справі тільки з причин, зазначених у пунктах 9-11, може відбутися лише на користь обвинуваченого.

4. Поновлення не може відбуватися з причин, зазначених у § 3, якщо вони були предметом розгляду в касаційному режимі.

5. Неприпустимо відновлення розгляду за запитом відомства на шкоду обвинуваченому після закінчення року з дня прийняття рішення.

Ст. 543. (скасовано)

Ст. 544. § 1. Рішення про відновлення розгляду виносить окружний суд, а рішення про відновлення розгляду, щодо завершеного вироку окружного суду, – Апеляційний суд. Суд виніс рішення у складі трьох суддів.

2. Щодо поновлення розгляду, що завершився рішенням Апеляційного суду або Верховного Суду, виносить Верховний Суд у складі трьох суддів.

3. Що стосується відновлення розгляду, суд приймає рішення на засіданні без участі сторін, якщо голова суду або суд не вирішать інакше.

Ст. 545. § 1. У судовому розгляді про поновлення застосовуються відповідно ст. 425 § 2, перше речення, § 3 і 4, ст. 429, ст. 430 § 1, ст. 431, ст. 432, ст. 435, ст. 442, ст. 456, ст. 457 § 1 і 3, ст. 529, ст. 530, ст. 532 і ст. 538, а в разі поновлення провадження у справі на користь обвинуваченого застосовуються відповідно ст. 434 та ст. 443.

2. Заява про відновлення розгляду, якщо вона не надійшла від прокурора, має бути складена та підписана адвокатом, юрисконсультом або генеральним прокурором Республіки Польща. Положення ст. 446 застосовуються відповідно.

3. Суд, одноосібно виносячи рішення, відмовляє в прийнятті заяви, що надійшла не від особи, зазначеної в § 2, без заклику до усунення його формальних недоліків, якщо зміст заяви, посилаючись на обставини, які вже були розглянуті в ході виробництва з відновлення виробництва, показують його очевидну необґрунтованість. Рішення про відмову в задоволенні заяви може бути оскаржене в тому ж суді трьома суддями.

Ст. 546. Якщо суд постановив перевірити обставини за ст. 97, сторони мають право брати участь у діях.

Ст. 547. § 1. Постанова про відхилення заяви або залишення її без розгляду може бути оскаржена, якщо вона не була прийнята Апеляційним судом або Верховним судом.

2. Приймаючи рішення про поновлення провадження у справі, суд скасовує оспорюване рішення та передає справу на новий розгляд до компетентного суду. Право оскаржити це рішення не передбачено.

3. Скасувавши оскаржуваний вирок, суд може своїм рішенням виправдати обвинуваченого, якщо нові факти або докази вказують на очевидну неправильність вироку, або припинити розгляд у справі. Існує право оскаржити виправдувальний вирок.

4. Рішення, згадані в § 3, винесені Верховним судом, оскарженню не підлягають.

5. Вирок винесений на засіданні передається сторонам.

Ст. 548. Якщо розгляд справи поновлено за заявою на користь обвинуваченого, і він триває після його смерті, або якщо є причина призупинення розгляду, голова суду призначає для захисту прав обвинуваченого державного захисника, якщо тільки заявник вже не призначив захисника сам.

Поделитесь этой статьей:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Цей сайт використовує «cookies» для надання послуг. Подальше використання сайту означає, що ви погоджуєтеся на їх використання.OkЧитати далі