Меню Закрити

Блог

Кримінальний кодекс Республіки Польща – українська версія, ст. 24-44. Основні правила. Юрисдикція та склад суду, а також виключення судді.

Масова еміграція громадян пострадянських країн на територію Республіки Польща не могла залишитися без уваги.
Еміграція торкнулася також й судової системи Польщі.
Часто іноземні громадяни потребують юридичної консультації, представлення своїх інтересів або правового захисту.
Саме тому, ми, Адвокатська фірма Кацпшак Ковалак, вирішили розмістити в цьому блозі перекладений на українську мову Кримінальний кодекс Республіки Польщі, завдяки якому ви можете ознайомитися зі своїми правами зрозумілою мовою.
Прошу звернути увагу, що переклад має творчий характер (здійснено з допомогою польських юристів та українського адвоката) та не є нормативно-правовим актом, а лише текстом. Даний переклад є авторським, всі права належать адвокатській фірмі Кацпшак Ковалак. Якщо ви хочете використовувати даний авторський текст, необхідно отримати на це нашу згоду.
У даній статті викладена інформація про юрисдикцію та склад суду, а також про виключення судді (ст. 24-44). З усіма іншими положеннями польського Кримінального кодексу можна буде більш детально ознайомиться в наступних статтях нашого блогу.

РОЗДІЛ II.
Суд
Глава 1
Юрисдикція та склад суду

Ст. 24. § 1. Районний суд приймає рішення по всіх справах в першій інстанції, за винятком справ, переданих законом в юрисдикцію іншого суду.
§ 2. Крім того, районний суд визнає заходи оскарження у випадках, зазначених у Законі.
Ст. 25. § 1. Районний суд виносить рішення в першій інстанції у справах про наступні злочини:
1) що передбачені Кримінальним кодексом та спеціальними законами;
2) за правопорушення, зазначені в розділах XVI і XVII, а також в ст. 140-142, ст. 148 п. 4, ст. 149, ст. 150 п. 1, ст. 151-154, ст. 158 § 3, ст. 163 § 3 і 4, ст. 165 § 1, 3 і 4, ст. 166 § 1, ст. 173 § 3 і 4, ст. 185 § 2, ст. 189a § 2, ст. 210, п. 2, ст. 211a, ст. 252 § 3, ст. 258 § 1-3, ст. 265 § 1 і 2, ст. 269, ст. 278 § 1 і 2, ст. 294, ст. 284 § 1 і 2 та ст. 294, ст. 286 § 1, ст. 294, ст. 287 § 1, ст. 294, ст. 296 § 3 та ст. 299 Кримінального кодексу;
3) за правопорушення, які в силу особливого становища підпадають під юрисдикцію районного суду.
§ 2. Апеляційний суд на клопотання районного суду може передати на розгляд окружного суду, як суду першої інстанції, справу про будь-який злочин через особливу важливість або складність справи.
§ 3. Окружний суд також розглядає скарги на рішення та ухвали, видані в першій інстанції в районному суді, та інші справи, передані йому законом.
Ст. 26. Апеляційний суд розглядає апеляційні скарги на рішення та ухвали, видані в першій інстанції в окружному суді, та інші справи, передані йому законом.
Ст. 27. Верховний суд розглядає касаційні, апеляційні та інші справи, зазначені в законі.
Ст. 28. § 1. На головному суді суд виносить рішення у складі одного судді, якщо в законі не зазначено інше. Суддя має права та обов’язки голови.
§ 2. У справах про злочини суд розглядає справи у складі одного судді та двох народних засідателів.
§ 3. При особливій складності справи або її важливості, суд першої інстанції може прийняти рішення розглядати справу у складі трьох суддів або одного судді та двох народних засідателів.
§ 4. У справах про злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі, суд виносить рішення у складі двох суддів та трьох народних засідателів.
Ст. 29. § 1. На апеляційному та касаційному слуханнях суд виносить рішення у складі трьох суддів, якщо в законі не зазначено інше.
§ 2. Апеляція або касація вироку про призначення покарання у вигляді довічного позбавлення волі або про призначення такого покарання розглядається судом у складі п’яти суддів.
Ст. 30. § 1. На засіданні суд приймає рішення одноособово, якщо законом не передбачено інше, або голова суду призначає розгляд справи колегією з трьох суддів через особливу складність або важливість справи.
§ 2. Апеляційний суд на засіданні приймає рішення у складі одного суді, а у складі трьох суддів у разі, коли оскаржуване рішення було винесено в іншому складі, або через особливу складність справи чи її важливість.
Ст. 31. § 1. Локально компетентним для розгляду справи є суд, в окрузі якого було скоєно злочин.
§ 2. Якщо злочин було скоєно на польському водному або повітряному судні, а § 1 не можна застосовувати, компетентним судом буде той суд, до якого відноситься порт судна.
§ 3. Якщо злочин було скоєно в районі декількох судів, компетентним судом є суд, в районі якого було вперше порушено попереднє провадження.
Ст. 32. § 1. Якщо місце вчинення злочину не може бути визначено, компетентним судом є суд, в юрисдикції якого:
1) злочин виявлено,
2) обвинувачений спійманий,
3) обвинувачений до скоєння злочину проживав або тимчасово перебував в ньому
– в залежності від того, де було вперше порушено попереднє провадження.
§ 2. Положення § 1 застосовуються відповідно, якщо злочин було скоєно за кордоном.
§ 3. Якщо неможливо визначити юрисдикцію суду відповідно до попередніх положень, справу розглядає суд, що належати до районного центру столичного міста Варшави.
Ст. 33. § 1. Якщо одну і ту ж особу звинувачували у декількох злочинах, а справи належать до юрисдикції різних судів одного і того ж порядку, компетентним судом є суд, в окрузі якого вперше було розпочато підготовче провадження.
§ 2. Якщо справи підпадають під юрисдикцію судів різного рангу, справу розглядає вищий суд.
Ст. 34. § 1. Суд, компетентний щодо винних у скоєнні злочинів, також компетентний щодо помічників злочинців, підбурювачів та інших осіб, злочинні дії яких тісно пов’язаний зі злочином винного, якщо судовий розгляд проти них проходить одночасно.
§ 2. Справи осіб, зазначених у § 1, повинні бути об’єднані в спільне провадження; положення ст. 33 застосовуються відповідно.
§ 3. Якщо існують обставини, що перешкоджають спільному розгляду справ, зазначених у § 1 та 2,  можна справи розділити та розглядати їх окремо; такі справи підлягають розгляду в суді за загальними правилами.
Ст. 35. § 1. Суд аналізує свою юрисдикцію щодо того чи іншого відомства і, якщо вважатиме, що вона непридатна, передає справу до компетентного суду або в інший орган.
§ 2. Якщо суд на основному слуханні визнає, що він не компетентний, або що суд нижчої інстанції має більше компетенції, він може передати справу в інший суд, але тільки в тому випадку, якщо є необхідність відкласти слухання.
§ 3. Рішення про юрисдикції може бути оскаржене.
Ст. 36. Вищий суд над компетентним судом може передати справу іншому рівному суду, якщо більшість людей, які повинні бути викликані до суду, проживають поруч з цим судом.
Ст. 37. Верховний суд може з ініціативи відповідного суду передати справу на розгляд іншому рівноправному суду, якщо цього вимагає благо правосуддя.
Ст. 38. § 1. Суперечка про юрисдикції між судами остаточно вирішується вищим судом, в юрисдикції якого знаходиться суд, який першим ініціював суперечку. Суперечка про юрисдикції між районним та обласним судом вирішується апеляційним судом, а суперечка про юрисдикції між апеляційним та іншим судом – Верховним судом.
§ 2. Під час суперечки кожен з цих судів вживає термінових заходів.
Ст. 39. Якщо військовий суд передає справу до загального суду або не приймає справу, передану йому загальним судом, справа розглядається загальним судом.

Глава 2
Виключення судді

Ст. 40. § 1. Суддя за законом виключається від участі у справі, якщо:
1) суддя має безпосереднє відношення до справи;
2) є чоловіком (дружиною) сторони або потерпілої сторони, або їх захисником, представником або законним представником чи сумісно проживає з однією з цих осіб;
3) є родичем або родичем по прямій лінії в межах ступеня між дітьми братів і сестер осіб, зазначених у пункті 2, або пов’язаний з одним з цих осіб фактом усиновлення, опікою чи піклуванням;
4) був свідком справи, по якому ведеться судочинство, або він був заслуханий в якості свідка або виступав в якості експерта;
5) брав участь у справі як прокурор, захисник, адвокат, законний представник сторони або проводив підготовче провадження;
6) брав участь у винесенні апеляційного рішення або видав апеляційне рішення;
7) брав участь у винесенні скасованого судового рішення;
8) (скасовано)
9) брав участь у винесенні рішення, проти якого було висловлено заперечення;
10) проводив процедуру медіації.
§ 2. Причини виключення судді зберігаються, незважаючи на те, що припинено шлюб, спільне проживання, усиновлення, опіка або піклування.
§ 3. Суддя, який брав участь у винесенні рішення, охопленого клопотанням про поновлення, оскарженому в рамках касаційної процедури або підлягаючого апеляції, не може виносити рішення щодо цього клопотання, касації чи скарги.
Ст. 41. § 1.3) Суддя виключається, якщо є обставини, котрі можуть викликати розумні сумніви в його неупередженості щодо справи.
§ 2. Клопотання про виключення судді, подане відповідно до § 1 після початку судового розгляду, залишається без розгляду, якщо тільки причина виключення не виникла або не стала відома стороні тільки після початку судового розгляду.
Ст. 41а. Клопотання про виключення судді на підставі тих самих фактичних підстав, що і раніше розглянуте клопотання, не розглядається; положення ст. 42 § 3 не застосовується.
3) Термін його дії закінчився 12 березня 2020 року в тій мірі, в якій він дозволяє розглядати заяву тільки судді через неправильності призначення судді Президентом Республіки Польща за запитом Національної ради судової влади, який складається з суддів, призначених відповідно до ст. 9a Закону від 12 травня 2011 року про Національну раду судової влади (Законодавчий вісник 2019 р пп. 84, 609, 730 і 914, і від 2020 р п. 190) відповідно до постанови Конституційного суду від 4 березня 2020 м. ref. № P 22/19 (Законодавчий вісник, позиція 413).
Ст. 42. § 1. Виключення відбувається на вимогу судді або на прохання сторони.
§ 2. Якщо суддя вважатиме, що існує причина, що виключає його з процесу ст. 40, суддя виключається шляхом подання письмової заяви, його місце займає інший суддя.
§ 3. Суддя, щодо якого було подано клопотання про виключення на підставі ст.41, може подати відповідну заяву в письмовому вигляді. Заява розглядається негайно. Після відсторонення судді процесуальні дії за його участю після подання клопотання втрачають силу.
§ 4. За винятком випадку, зазначеного в § 2, рішення про виключення судді приймає суд, в якому розглядається справа; суддя, якого стосується виключення, не може брати участь в суддівській колегії. Якщо такий склад суду сформувати неможливо, рішення про виключення приймає вищий суд.
Ст. 43. Якщо через виключення суддів розгляд справи в даному суді неможливий, суд вищої інстанції передає справу іншому рівному суду.
Ст. 44. Положення цієї глави застосовуються відповідно до судового секретаря та народних засідателів. Суд в складі одного судді приймає рішення про виключення судового секретаря.

Поделитесь этой статьей:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Цей сайт використовує «cookies» для надання послуг. Подальше використання сайту означає, що ви погоджуєтеся на їх використання.OkЧитати далі