Меню Закрити

Блог

Цивільний процесуальний кодекс. ЧАСТИНА ПЕРША. СЛУХАННЯ

Масова еміграція громадян пострадянських країн на територію Республіки Польща не могла залишитися без уваги.
Еміграція торкнулася також і судової системи Польщі.
Часто іноземні громадяни потребують юридичної консультації, представлення своїх інтересів або правового захисту.
Саме тому, ми, Адвокатська фірма Кацпшак Ковалак, вирішили розмістити в цьому блозі перекладений на українську мову Цивільний процесуальний кодекс Республіки Польщі, завдяки якому ви можете ознайомитися зі своїми правами зрозумілою мовою.
Прошу звернути увагу, що переклад має творчий характер (здійснено за допомогою польських юристів та українського адвоката) і не є нормативно-правовим актом, а лише текстом. Даний переклад є авторським, всі права належать адвокатській фірмі Кацпшак Ковалак. Якщо ви хочете використати даний авторський текст, необхідно отримати на це нашу згоду.
У даній статті йдеться про юрисдикцію суду, майно, особливі положення, склад суду і т.д., з усіма іншими положеннями польського Цивільного процесуального кодексу можна буде більш детально ознайомиться в наступних статтях нашого блогу.

ЧАСТИНА ПЕРША
СЛУХАННЯ
КНИГА ПЕРША
ПРОЦЕС
I
Суд
РОЗДІЛ I
Юрисдикція суду

Ст. 15. § 1. Компетентний суд на момент подачі позову залишається компетентним до кінця провадження, навіть якщо підстави для підсудності змінюються під час розгляду справи.
§ 2. Суд не може визнати його неправомірним, якщо в ході розгляду він став
правомірним.

Розділ 1
Юрисдикція власності
ГЛАВА 1
Основи власності

Ст. 16. Районні суди розглядають усі справи, за винятком справ, для яких відповідним є окружний суд.
§ 2. (скасовано)
Ст. 17. До юрисдикції окружних судів відносяться справи:
1) про немайнові права та майнові вимоги, окрім справ про встановлення або заперечення походження дитини, про встановлення або визнання батьківства та про припинення процедури усиновлення;
2) скасовано;
3) про претензії, що стосуються закону про пресу;
4) про майнові права, в яких вартість предмета спору перевищує сімдесят п’ять тисяч злотих, крім справ про аліменти, про порушення володіння, про встановлення майнового поділу між подружжям, про узгодження змісту земельного реєстру з реальним правовим становищем та справи, що розглядаються в електронних судових провадженнях;
4.1) про видачу рішення, що замінює ухвалу про поділ кооперативу;
4. 2) про скасування, анулювання або встановлення існування або неіснування ухвал органів юридичних осіб або організаційних підрозділів, які не є юридичними особами, яким законом надається правоздатність;
4. 3) (скасовано)
4. 4) про відшкодування шкоди, заподіяної винесенням законного неправомірного рішення;
4. 5) вимоги, що виникають внаслідок порушення прав відповідно до положень про захист персональних даних.
5) (скасовано)
6) (скасовано)
Ст. 18. § 1. Якщо під час розгляду справи в районному суді виникає правове питання, яке викликає серйозні сумніви, суд може направити справу на розгляд окружного суду. Рішення про передачу справи вимагає обґрунтування.
§ 2. До першого засідання, призначеного для слухання, окружний суд може відмовити у прийнятті справи до розгляду та повернути її до районного суду, якщо він виявить відсутність серйозних сумнівів. Рішення приймається колегією з трьох суддів і вимагає обґрунтування. Повторна передача цієї ж справи районним судом неприпустима.

ГЛАВА 2
Вартість предмета спору

Ст. 19. § 1. У справах, що стосуються грошових вимог, навіть в обмін на інший об’єкт, зазначена сума складає вартість предмета спору.
§ 2. В інших майнових питаннях позивач зобов’язаний позначити вартість предмета спору грошовою сумою з урахуванням положень, що містяться в наступних статтях.
Ст. 20. До вартості предмета спору не враховуються відсотки, вигоди та витрати, що вимагаються додатково до основної вимоги.
Ст. 21.Якщо позивач пред’являє кілька позовів, то їх вартість додається разом.
Ст. 22. У справах про право на відшкодування витрат, що повторюються вартість предмета спору становить суму витрат за один рік, а якщо витрати були понесені менше ніж рок – за весь період їх тривалості.
Ст. 23. У справах, що стосуються існування, анулювання або розірвання договору оренди або найму, для видачі або отримання предмета оренди чи предмета спору для контрактів, укладених на фіксований період, зазначається сума орендної плати за спірний період, але не більше ніж за рік; у випадку договорів, укладених на невизначений термін – сума орендної плати за тримісячний термін.
Ст. 23. 1. У справах, що стосуються вимог працівників щодо встановлення, існування або припинення трудових відносин, значення предмету спору становить, у випадку строкових контрактів – сума заробітної плати за працю за спірний період, але не більше ніж на рік, а для контрактів на безстроковий період – один рік.
Ст. 23. 2. У справах про видачу нерухомості без правового титулу або на основі іншої підстави, ніж оренда або винаєм, вартість предмета спору обчислюється з урахуванням виду нерухомості та способу її використання.
Ст. 24. У справах про заставу або іпотеку, вартість предмета спору становить суму дебіторської заборгованості. Однак, якщо предмет застави або іпотеки має меншу вартість, ніж дебіторська заборгованість, нижча вартість має вирішальне значення.
Ст. 25. § 1. Суд може перевірити вартість предмета спору, зазначену позивачем, і призначити для цього розслідування.
§ 2. Після вручення позову перевірка може відбуватися лише за заявою відповідача, поданою до вступу в суперечку по суті справи.
§ 3. Якщо суд в результаті перевірки вартості предмета спору вважатиме, що він є некомпетентний, він передасть справу до іншого суду; якщо є кілька компетентних судів – передасть тому з них, який вкаже позивач.
Ст. 26. Після визначення відповідно до попередньої статті вартості предмета спору, вона не підлягає подальшому перегляду під час провадження.

Розділ 2
Місце проведення
ГЛАВА 1
Загальна юрисдикція

Ст. 27. § 1. Позов подається до суду першої інстанції, де проживає відповідач.
§ 2. Місце проживання визначається відповідно до положень Цивільного кодексу.
Ст. 28. Якщо відповідач не проживає в Польщі, загальна юрисдикція визначається відповідно до місця його проживання в Польщі, а якщо воно невідоме або не знаходиться на території Польщі – відповідно до останнього місця проживання відповідача в Польщі.
Ст. 29. Позов проти Державного казначейства подається за місцем перебування державної організаційної одиниці, діяльність якої пов’язана із заявленим позовом.
Ст. 30. Позов проти юридичної особи або іншої особи, яка не є фізичною особою, подається за місцем їх перебування.

ГЛАВА 2
Альтернативна підсудність

Ст. 31. § 1. Позови з питань, що охоплюються положеннями цього роздiлу, можуть бути подані або відповідно до положень загальної юрисдикції, або до суду, зазначеного в положеннях нижче.
§ 2. Ці положення не застосовуються в справах проти споживачів.
Ст. 32. Позови про аліменти, а також про встановлення походження дитини та пов’язаних з ним претензій можуть бути подані за місцем проживання особи, яка має право на це.
Ст. 33. Позов про майнову претензію проти підприємця може бути поданий до суду, в окрузі якого знаходиться головний офіс чи філія, якщо позов пов’язаний з діяльністю цього офісу або філії.
Ст. 34. § 1. Позов щодо укладення договору, визначення його змісту, внесення змін до договору та встановлення існування договору, його виконання, розірвання чи анулювання, а також відшкодування збитків через невиконання або неналежне виконання договору може бути передано до суду за місцем його виконання.
§ 2. Місцем виконання договору вважається місце виконання роботи, характерного для договорів даного виду, зокрема, у разі:
1) продажу рухомих речей – місце, куди ці предмети були або повинні були бути доставлені відповідно до договору;
2) надання послуг-місце, де послуги за договором були або повинні були надаватися.
§ 3. У разі сумнівів щодо місця виконання договору, воно повинно бути підтверджене документом.
Ст. 35. Позов про порушення може бути поданий до суду, в окрузі якого відбулося заподіяння шкоди.
Ст. 35. 1. Позов про захист особистих прав, порушених засобами масової інформації, може бути поданий до суду, який має юрисдикцію за місцем проживання або місцем перебування позивача.
Ст. 36. Позов про сплату належної суми за ведення справи можна подати до суду за місцем, де процесуальний уповноважений вів справу.
Ст. 37. Позов про вимогу щодо орендованого майна може бути поданий до суду за місцем знаходження нерухомого майна.
Ст. 37. 1. § 1. Позов проти векселя або чека може бути поданий до суду за місцем оплати.
§ 2. Кілька осіб, зобов’язаних за векселем або чеком, можуть спільно подати позов до суду за місцем платежу або до суду загальної юрисдикції щодо продавця або емітента векселя.
Ст. 37. 2. § 1. Позов щодо претензій, що виникає внаслідок банківської діяльності, проти банку, іншого організаційного підрозділу, уповноваженого здійснювати банківську діяльність, або їх правонаступників може бути переданий до суду, уповноваженого за місцем проживання або місцем перебування позивача.
§ 2. Положення § 1 також застосовується до позову проти іпотечного банку або його правонаступника про претензії, що випливають з діяльності іпотечного банку.

ГЛАВА 3
Виключна юрисдикція

Ст. 38. § 1. Позов про:
1) власність або інші матеріальні права на майно,
2) володіння нерухомістю,
3) претензії, що випливають зі ст. 231 Цивільного кодексу,
4) претензії, що випливають зі ст. 224-228 та ст. 230 Цивільного Кодексу, якщо вони пов’язані з нерухомістю
– подається до суду за місцем, де знаходиться нерухоме майно, при цьому якщо предметом суперечки є земельний сервітут, властивість визначається відповідно до місця знаходження обтяженого нерухомого майна.
§ 2. Вищевикладені властивості поширюється на особисті претензії, пов’язані з правами на майно, що пред’являються до одного і того ж відповідача.
§ 3. Компетентний суд може за погодженням зі сторонами передати справу іншому рівноправному суду, якщо це вважатиме доцільним.
Ст. 39. Позови щодо спадщини або її частки, а також щодо доручень та інших заповідальних розпоряджень подаються лише до суду останнього місця проживання спадкодавця, і якщо місце його проживання в Польщі не може бути визначене, відповідним є суд за місцем де він знаходиться спадок або його частина.
Ст. 40. Позови про членство в кооперативі, компанії чи асоціації подаються лише за місцем їхнього місце знаходження.
Ст. 41. Позов з приводу подружніх відносин розглядається виключно в суді,
в тому окрузі, де подружжя мало останнє місце проживання, якщо хоча б один з них в цьому окрузі проживає. За відсутністю такої підстави, компетентним є суд за місцем проживання відповідача, а якщо і цієї підстави немає – суд за місцем проживання позивача.
Ст. 42. Позов, що випливає із стосунків між батьками та дітьми та між усиновлювачем та усиновленою дитиною, подається лише до суду за місцем проживання позивача.

ГЛАВА 4
Особливі положення

Ст. 43. § 1. Якщо юрисдикція кількох судів обґрунтована або якщо позов поданий проти кількох осіб, щодо яких компетентні різні суди відповідно до положень загальної юрисдикції, вибір між цими судами покладається на позивача.
§ 2. Те саме стосується справи, коли майно, місцезнаходження якого є підставою для визначення юрисдикції суду, знаходиться у кількох судових округах.
Ст. 44. § 1. Якщо компетентний суд не може через важливу перешкоду розглянути справу або зробити будь-яку іншу дію, вищий суд призначає інший рівнозначний суд.
§ 2. Компетентний суд подає клопотання про призначення іншого рівнозначного суду.
Ст. 44.1. § 1. Верховний суд може направити справу до іншого суду, рівнозначного суду, якщо цього вимагають інтереси здійснення правосуддя, зокрема, заради суспільного сприйняття суду як неупередженого органу.
§ 2. Компетентний суд може подати клопотання про передачу справи.
Ст. 44.2. Якщо стороною є Державне казначейство, то державною організаційною одиницею, з якою пов’язаний позов, є суд:
1) компетентний для розгляду справи – суд подає матеріали справи керівнику, який передає справу іншому рівнозначному суду;
2) вищестоящий над судом, компетентним для розгляду справи – суд компетентний розглядати справи представляє матеріали справи вищестоящому суду, який передає справу іншому рівнозначному суду, котра знаходиться за межами юрисдикція суду, що передає справу.
Ст. 45. § 1. Якщо на підставі положень Кодексу місцева юрисдикція не може бути визначена з урахуванням обставин справи, Верховний Суд призначає суд, до якого слід подати позов.
§ 2. Суд до якого надійшов позов, просить призначити суд, який компетентний його розглядати.
Ст. 46. § 1. Сторони можуть письмово домовитись про подання до суду першої інстанції, який не є компетентним згідно із законом, спору, що виник або може виникнути в майбутньому із визначених правовідносин. Тоді цей суд буде компетентним, лише за винятком випадків, коли сторони вирішать інакше або якщо позивач не подав позов в рамках електронного судового провадження. Сторони можуть також обмежити письмовим договором право позивача на вибір між кількома судами, які мають юрисдикцію у таких спорах.
§ 2. Важливе, сторони не можуть змінювати виключну юрисдикцію.

РОЗДІЛ II
Склад суду

Ст. 47. § 1. У першій інстанції суд розглядає справи у складі одного судді, якщо інше не передбачено особливим положенням.
§ 2. У першій інстанції розглядає справи суд, який складається з одного судді у якості голови та двох засідателів:
1) у галузі трудового права про:
а) встановлення існування, початку або закінчення трудових відносин, про визнання неправомірності припинення трудових відносин, відновлення попередньо підписаних умов, котрі стосуються роботи або заробітної плати, а також про стягнення та відшкодування збитків у разі не обґрунтування або такого, що порушує правила розірвання та припинення трудових відносин,
b) порушення принципу рівного ставлення при працевлаштуванні та пов’язаних з ними позовів,
с) компенсацію або відшкодування в результаті мобінгу;
2) з сімейних відносин щодо:
а) розлучення,
b) розділення,
с) встановлення неефективності визнання батьківства,
d) усиновлення.
3. Постанови поза судовим процесом виносить суд у складі одного судді.
§ 3.1. Розпорядження видає голова.
§ 3.2. У справах, що розглядаються у складі одного судді, цей суддя має права та обов’язки голови суду.
§ 4. Голова суду може доручити розгляд справи колегії з трьох суддів, якщо вважатиме це доцільним через особливу складність або прецедентний характер справи.
Ст. 47.1. Судовий помічник може виконувати дії з цивільного судочинства у випадках, зазначених у Законі. Відносно покладених на нього дій судовий помічник має, в залежності від виду діяльності, права та обов’язки.
Ст. 47.2. § 1. Накази, щодо процесу, також можуть бути видані помічником судді, за винятком наказів про повернення процесуального листа, в тому числі позову. У будь-якому випадку голова може скасувати або змінити розпорядження помічника.
§ 2. Протягом одного тижня з дати вручення стороні розпорядження виклику про оплату зборів з інструкцією щодо дати та способу внесення заперечення, сторона може подати скаргу або заперечення помічнику судді на виклик для оплати. Заперечення повинно містити вказівку на оскаржуваний наказ. Заперечення не вимагає обґрунтування.
§ 3. У разі подання заперечення проти розпорядження помічника судді про виклик для сплати збору, виклик вважається недійсним. Заперечення, подане після закінчення терміну або, що не відповідає офіційним вимогам заяви, не має жодних наслідків та залишається без розгляду. Голова відомства перевіряє правильність розпорядження або наказу, котре написано помічником судді.

РОЗДІЛ III
Відключення судді

Ст. 48. § 1. Суддя виключається законом, якщо:
1) він є однією зі сторін справи або залишається з нею у таких правовідносинах, що результат справи зачіпає його права та обов’язки;
2) у справах свого партнера (чоловіка, дружини), родичів по прямій лінії, інших родичів до четвертого ступеня;
3) у питаннях осіб, пов’язаних з ним фактом усиновлення, опікою чи піклуванням;
4) у випадках, коли він був або все ще є адвокатом або був юрисконсультом однієї зі сторін;
5) у справах, в яких він брав участь у винесенні оскаржуваного рішення у нижчій інстанції, а також у справах, що стосуються правомірності правового акта за його участю, складеного або перевіреного ним, а також у справах, в яких він виконував обов’язки прокурора;
6) у справах про відшкодування шкоди, заподіяної винесенням неправомірного рішення, якщо він брав участь у винесенні цього рішення.
§ 2. Причини виключення також зберігаються після припинення шлюбу, усиновлення, опіки або піклування.
§ 3. Суддя, який брав участь у винесенні рішення, проти якого було подане клопотання про поновлення або апеляція, не може розглядати цю скарги.
Ст. 48.1. У разі відсторонення судді на підставі ст. 48 § 1 п. 1-4 суд звертається до вищого суду з проханням призначити інший суд для розгляду справи, а вищий суд призначає інший рівноправний суд.
Ст. 49. § 1.4) Незалежно від причин, зазначених у ст. 48, суд виключає суддю на його прохання або на вимогу сторони, якщо існують підозри щодо неупередженості судді у даній справі.
§ 2. Обставиною, про яку йде мова в § 1, не вважається вираження суддею думки про закон і факти при роз’ясненні сторонам дій суду або заклику до врегулювання справи за допомогою угоди.
Ст. 50. § 1. Заяву про виключення судді сторона подає письмово або усно до протоколу в суді, де справа ведеться, подаючи причини виключення.
§ 2. Сторона, яка приєдналася до слухання, повинна довести, що причина виключення судді виникла або стала їй відомою пізніше.
§ 3. До прийняття рішення про виключення судді:
1) суддя, на якого поширюється клопотання про виключення, може виконувати подальші дії;
2) жодне рішення чи розпорядження про припинення провадження у справі не може бути винесене.
Ст. 51. Суддя повідомляє суд про основні підстави для його відсторонення.
Ст. 52. § 1. Відносно відкликання судді вирішує суд, в якому справа ведеться, а якщо цей суд не може винести постанову через відсутність достатньої кількості суддів, рішення виносить суд вищої інстанції.
§ 2. Постанова видається після того, як суддя, якого стосується клопотання, дав пояснення. Якщо пояснення не подано протягом двох тижнів з дня отримання заяви компетентним судом, а якщо в ньому були недоліки – з дати їх усунення, заява розглядається без пояснень, якщо тільки суд не вважатиме це необхідним.
§ 3. Беручи до уваги заяву про виключення судді, суд скасовує розгляд в обсязі, що включає участь цього судді у справі після подачі заяви, за винятком випадків, коли дії, вчинені ним, були нагальними.
Ст. 53. (скасовано)
Ст. 53.1. § 1. Неприпустимою є заява про виключення судді:
1) оперта виключно з обставин, пов’язаних із рішенням суду щодо доказів;
2) подана ще раз щодо того ж самого судді з посиланням на ті самі обставини.
§ 2. Заява, про яку йдеться в § 1, залишається в матеріалах справи без подальших дій. Те саме стосується листів, пов’язаних з її поданням. Сторона, яка подає заяву та листи, отримує повідомлення лише один раз – при поданні першого листа.
§ 3. У разі усного складання звернення, про який йде мова в § 1, голова суду повідомляє сторону у випадку її безрезультатності.
Ст. 54. Положення цієї глави, за винятком положення ст.48.1, застосовуються відповідно до виключення судового помічника, присяжного засідателя, а також інших судових органів та прокурора. Заява про виключення судового помічника і присяжного засідателя суд вирішує відповідно до положень даної глави, а в інших випадках вона передається відповідному вищому органу.

Поделитесь этой статьей:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Цей сайт використовує «cookies» для надання послуг. Подальше використання сайту означає, що ви погоджуєтеся на їх використання.OkЧитати далі