Меню Закрити

Цивільний процесуальний кодекс. Глава 3. Слухання

Масова еміграція громадян пострадянських країн на територію Республіки Польща не могла залишитися без уваги.
Еміграція торкнулася також і судової системи Польщі.
Часто іноземні громадяни потребують юридичної консультації, представлення своїх інтересів або правового захисту.
Саме тому, ми, Адвокатська фірма Кацпшак Ковалак, вирішили розмістити в цьому блозі перекладений на українську мову Цивільний процесуальний кодекс Республіки Польщі, завдяки якому ви можете ознайомитися зі своїми правами зрозумілою мовою.
Прошу звернути увагу, що переклад має творчий характер (здійснено за допомогою польських юристів та українського адвоката) і не є нормативно-правовим актом, а лише текстом. Даний переклад є авторським, всі права належать адвокатській фірмі Кацпшак Ковалак. Якщо ви хочете використати даний авторський текст, необхідно отримати на це нашу згоду.
У даній статті йдеться про судове слухання (Ст.206-226). З усіма іншими положеннями польського Цивільного процесуального кодексу можна буде більш детально ознайомиться в наступних статтях нашого блогу.

Глава 3. Слухання
Ст. 206. § 1. Голова і суд вживають заходів у справі, щоб воно проходило відповідно до плану слухання, а якщо план не складений – в найкоротші терміни.
§ 2. Голова встановлює дати засідань відповідно до плану слухання, а якщо план не був складений – якомога раніші терміни.
Ст. 206.1. Слухання має бути підготовлене таким чином, щоб не було перешкод для вирішення питання на першому призначеному для нього засіданні. Більше одного засідання призначається лише у разі потреби, особливо коли розгляд усіх доказів на одному засіданні неможливий. У цьому випадку засідання мають проводитись у наступні дні, а якщо це неможливо – так, щоб проміжок часу між наступними засіданнями не був надмірним.
Ст. 207. (скасовано)
Ст. 208. § 1. На підставі плану слухання голова видає розпорядження, спрямовані на підготовку слухання. Голова може, зокрема:
1) викликати сторони на судове засідання особисто чи через адвоката;
2) вимагати від державної організаційної одиниці чи організаційної одиниці місцевого самоврядування надання доказів, якщо сама сторона не може отримати ці докази;
3) викликати до суду зазначених сторонами свідків чи експертів;
4) вимагати пред’явлення предметів, проведення перевірки документів, зокрема звітів та планів.
5) (скасовано)
§ 2. Голова також може призначити перевірку до слухання.
§ 3. Якщо план слухання не складено, постанови, спрямовані на підготовку слухання, видаються на підставі позову та інших судових документів.
Ст. 208.1. Суд за своєю ініціативою встановлює номер PESEL відповідача, який є фізичною особою, або номер у Національному судовому реєстрі, а якщо немає такого номера – номер в іншому відповідному реєстрі, запису або NIP-номер відповідача, який не є фізичною особою.
Ст. 209. Кожна із сторін може письмово вимагати проведення слухань за її відсутності.
Ст. 210. § 1. Слухання відбувається таким чином, що після виклику сторони – спочатку позивач, а потім відповідач – усно подають свої вимоги та висновки, а також заяви та докази на їх підтримку. Крім того, сторони можуть вказувати правові підстави своїх вимог та заяв. На вимогу прокурора суд надає слово стороні всіх етапах слухання справи; ст. 62 не застосовується.
§ 2. Кожна сторона зобов’язана зробити заяву щодо тверджень протилежної сторони стосовно наданих фактів. При цьому сторона зобов’язана детально вказати факти, які вона заперечує.
§ 2.1. Суд інформує сторону, яку не замінює на засіданні адвокат, юрисконсульт, патентний повірений або Генеральний прокурор Республіки Польща, про зміст ст.162 § 1, ст. 205.12 § 2, ст. 229 та ст. 230.
§ 2.2. Суд інформує сторони про можливість мирного врегулювання спору, зокрема, за допомогою медіації.
§ 3. Крім того, слухання включає в себе, залежно від обставин, розгляд доказів та результатів.
Ст. 211. У разі відсутності сторони на слуханні голова або призначений ним суддя представляють свої висновки, претензії та докази, що містяться в матеріалах справи.
Ст. 212. § 1. На слуханні, яке проводиться без плану слухання, суд, ставлячи сторонам додаткові питання, прагне, щоб сторони надали або доповнили заяви, або докази на їх підтримку та надали пояснення, необхідні для правдивого встановлення фактичної основи їх прав або претензії. Таким же чином суд прагне прояснити істотні обставини справи, які є спірними.
§ 2. У разі обґрунтованої необхідності голова може дати сторонам необхідні інструкції.
Ст. 213. § 1. (скасовано)
§ 2. Суд зобов’язаний визнати позов, якщо визнання не суперечить закону або принципам соціального співіснування або не направлено в обхід закону.
Ст. 214. § 1. Слухання відкладається, якщо суд вважає що повістка була доставлена неправильно або якщо відсутність сторони викликана надзвичайною подією або іншою перешкодою, відомою суду, яку не можна було усунути.
§ 2. Суд може накласти на сторону штраф, якщо вона недобросовісно послалася на складні обставини, що призвели до перенесення слухання.
§ 3. Якщо неправдиві обставини, що призвели до перенесення слухання, були надані довіреною особою сторони, суд може засудити її до штрафу.
Ст. 214.1. § 1. Для обґрунтування неявки через хворобу сторін, їх законних представників, адвокатів, свідків та інших учасників судового розгляду необхідно пред’явити довідку, що підтверджує неможливість явки за викликом або повідомленням до суду, видану судово-медичним експертом.
§ 2. Положення § 1 не застосовуються до осіб позбавлених волі, чиє обґрунтування неявки через хворобу регулюється окремими положеннями.
Ст. 215. Слухання відкладається, якщо суд вирішує викликати для участі у справі осіб, які не були присутні в процесі у якості позивачів або відповідачів.
Ст. 216. Суд може з метою більш детального з’ясування стану справи розпорядитися, щоб сторони або одна з них з’явилися особисто, або з’ясувати ситуацію за допомогою адвоката.
Ст. 216.1. § 1. Суд у справах, що стосуються неповнолітньої дитини, вислухає її, якщо розумовий розвиток, стан здоров’я та ступінь зрілості дозволяють це. Слухання відбувається поза залою судових засідань.
§ 2. Суд залежно від обставин, розумового розвитку, стану здоров’я та ступеня зрілості дитини враховуватиме її думку та побажання.
Ст. 217. (скасовано)
Ст. 218. Суд може призначити окреме слухання за основним і взаємним позовом, а також за одним із кількох позовів, об’єднаних в один позов.
Ст. 219. Суд може розпорядитися про об’єднання кількох окремих справ, які перебувають на розгляді, з метою їхнього спільного розгляду або врегулювання, якщо вони пов’язані одна з одною або можуть бути охоплені одним позовом.
Ст. 220. Суд може обмежити слухання окремими звинуваченнями чи попередніми питаннями.
Ст. 221. Відповідач не може відмовитися від вступу в спір по суті справи.
Ст. 222. Відхиляючи звинувачення, розгляд яких виправдав би відхилення позову, суд винесе окрему постанову і може призупинити подальший розгляд справи до тих пір, поки це положення не буде реалізовано. Суд підтверджує, що інші формальні звинувачення зняті, вказуючи причини цього рішення.
Ст. 223. § 1. Голова повинен у потрібний момент направити сторони до примирення, особливо на першому засіданні після попереднього роз’яснення позиції сторін. Підписання мирової угоди, укладеної в суді, включається до протоколу судового засідання або поміщається до окремого документа, що становить частину протоколу, та підтверджується підписами сторін. Про неможливість підписання мирової угоди суд фіксує у протоколі.
§ 2. Положення ст. 203 § 4 застосовується відповідно.
Ст. 224. § 1. Голова закриває слухання після пред’явлення доказів і надання голосу сторонам.
§ 2. Слухання також можна закрити, якщо докази повинні бути отримані призначеним суддею або судом, докази з документа, складеного органом державного управління, а заслуховування щодо цих доказів суд вважає зайвим.
Ст. 225. Суд може відновити закритий судовий розгляд.
Ст. 226. Сторони можуть оскаржити постанови голови, винесені в ході слухання.
Ст. 226.1. Щоразу, коли закон передбачає заслуховування сторін чи інших осіб, це може бути зроблено, залежно від обставин, шляхом виклику сторін для подання відповідних заяв на засіданні або призначення крайнього терміну, щоб зайняти позицію у письмовій формі або за допомогою засобів дистанційної комунікації.
Ст. 226.2. § 1. Якщо поведінка сторони у світлі обставин справи вказує на те, що вона порушила процесуальне право, суд інформує її про можливість застосування до неї заходів, зазначених у § 2.
§ 2. Якщо суд встановить, що сторона порушила процесуальне право, він може в рішенні про припинення провадження у справі:
1) накласти штраф на сторону, що порушувала;
2) незалежно від результату справи, покласти на сторону, що порушила, обов’язок відшкодувати частину витрат, або навіть відшкодувати всі витрати в повному обсязі;
3) на вимогу протилежної сторони:
a) присудити порушнику судові витрати, збільшені відповідно до збільшення робочого навантаження іншої сторони щодо ведення справи, викликаної зловживанням, але не більше ніж у два рази,
b) збільшити процентну ставку, що присуджується стороні, зловживання якої викликало затримку у розгляді справи, на період, що відповідає цій затримці, за умови, що ставка не може бути збільшена більш ніж удвічі; Положення про максимально допустимий розмір відсотків встановлених законом за прострочення не застосовуються.

Цей сайт використовує «cookies» для надання послуг. Подальше використання сайту означає, що ви погоджуєтеся на їх використання.OkЧитати далі