Меню Закрити

Блог

Цивільний процесуальний кодекс. Платіжні доручення. Ухвали суду. Законність рішень

Масова еміграція громадян пострадянських країн на територію Республіки Польща не могла залишитися без уваги.
Еміграція торкнулася також і судової системи Польщі.
Часто іноземні громадяни потребують юридичної консультації, представлення своїх інтересів або правового захисту.
Саме тому, ми, Адвокатська фірма Кацпшак Ковалак, вирішили розмістити в цьому блозі перекладений на українську мову Цивільний процесуальний кодекс Республіки Польщі, завдяки якому ви можете ознайомитися зі своїми правами зрозумілою мовою.
Прошу звернути увагу, що переклад має творчий характер (здійснено за допомогою польських юристів та українського адвоката) і не є нормативно-правовим актом, а лише текстом. Даний переклад є авторським, всі права належать адвокатській фірмі Кацпшак Ковалак. Якщо ви хочете використати даний авторський текст, необхідно отримати на це нашу згоду.
У даній статті йдеться про платіжні доручення, ухвали суду, законність рішень (ст.353-366). З усіма іншими положеннями польського Цивільного процесуального кодексу можна буде більш детально ознайомиться в наступних статтях нашого блогу.
Глава 1 а
Платіжні доручення
Ст. 353.1. § 1. Якщо це передбачено спеціальним положенням, суд вирішує справу шляхом винесення платіжного доручення.
§ 2. (скасовано)
Ст. 353.2. Положення про судові рішення відповідно застосовуються до платіжних доручень, якщо кодексом не передбачено інше.
Глава 2
Ухвали суду
Ст. 354. Якщо кодекс не передбачає винесення вироку або наказу про сплату, суд виносить ухвалу.
Ст. 355. Суд припиняє провадження у справі, якщо позивач відкликав позов, або сторони досягли мирової угоди, укладеної перед затвердженим медіатором, або з інших причин винесення вироку стало зайвим або неприйнятним.
Ст. 356. Рішення, що містяться в постановах незавершеного провадження у справі, винесених у відкритому засіданні, заносяться в протокол без винесення окремого вироку при відсутності скарги.
Ст. 357. § 1. Ухвали, оголошенні у відкритому судовому засіданні, суд обґрунтовує лише у випадку, якщо вони підлягають оскарженню, і лише за заявою сторони, поданої протягом одного тижня з дня оголошення ухвали. Ці положення надаються лише тій стороні, яка вимагала складання обґрунтування та надання постанови з обґрунтуванням.
§ 2. Ухвала, винесена в закритому засіданні, вручається сторонам судом, якщо окремим законом не установлено інше. При врученні ухвали стороні, яку не замінює адвокат, юрисконсульт, Патентний повірений або Генеральна прокуратура Республіки Польща, вона повинна бути проінструктована про допустимість, умови, час і порядок подачі заяви про вручення обґрунтування цієї ухвали та подачі апеляції, або, що рішення не підлягає обґрунтуванню
§ 2.1. Ухвала, винесена в закритому засіданні, обґрунтовується судом тільки в тому випадку, якщо вона підлягає оскарженню, і тільки за заявою сторони, поданою в тижневий термін з дня вручення ухали. Ухвала з обґрунтуванням вручається тільки тій стороні, яка запросила обґрунтування і його надання з обґрунтуванням.
§ 3. Обґрунтування ухвали складається протягом тижня з дня подання заяви до компетентного суду про вручення ухвали із зазначенням причин, а якщо в заяві були виявлені недоліки – з дня усунення цих недоліків.
§ 4. Ухвали, що стосуються тільки інших осіб (свідків, експертів, третіх осіб), сторонам не вручаються; особи, до яких відносяться ухвали, вручаються їм тільки в тому випадку, якщо вони не були присутні на засіданні, на якому були видані ці ухвали.
§ 5. При винесенні ухвали, яка навіть не підлягає оскарженню, суд може коротко вказати основні мотиви рішення, якщо, беручи до уваги обставини справи, вважатиме, що це дозволить покращити провадження у справі.
§ 6. Видаючи ухвалу, що підлягає оскарженню, суд може, відповідно до своєї оцінки, заснованій на розгляді всіх обставин справи, прийняти рішення про відмову від її обґрунтування, якщо повністю врахує заяву сторони, що міститься у процесуальному листі, та поділяє аргументи сторони, наведені на її підтримку. Цей лист має бути процитований у рішенні. Якщо цей лист буде доставлено пізніше, ніж ухвала, термін подання скарги починається з дня вручення цього листа.
Ст. 358. Ухвала, винесена у закритому засіданні, є обов’язковою для суду з моменту її підписання разом з обґрунтуванням, а якщо суд не обґрунтовує ухвалу, з моменту підписання резолютивної частини.
Ст. 359 § 1. Ухвали, які не припиняють провадження у справі, можуть бути скасовані та змінені у зв’язку зі зміною обставин справи, навіть оскаржених або навіть остаточних.
§ 2. Ухвали, зазначені в § 1, можуть бути змінені або скасовані також, якщо вони були видані на підставі нормативного акта, визнаного Конституційним судом таким, що не відповідає Конституції, ратифікованому міжнародному договору або акту.
Ст. 360. Ухвали набувають чинності в тій мірі та в порядку, що випливають з їхнього змісту, з моменту їх опублікування, а за відсутності публікації – з моменту підписання резолютивної частини.
Ст. 361. До ухвал застосовуються відповідні положення про вироки, якщо в кодексі не зазначено інше.
Ст. 362. Положення цієї глави застосовуються відповідно до указів голови.
Ст. 362.1. Ухвали про судові рішення застосовуються відповідно до рішень судового представника.
Розділ 3
Законність рішень
Ст. 363. § 1. Рішення суду стає законним, якщо на нього не діє апеляційна міра або інший засіб оскарження.
§ 2. Незважаючи на неприпустимість оскарження, положення, що підлягають розгляду судом другої інстанції, не стають остаточними при розгляді судом справи, за якою вони були винесені.
§ 3. Якщо оскаржена лише частина постанови, вона стає законною у частині, що залишилася, із закінченням строку для оскарження.
Cт. 364. § 1. Законність рішення підтверджується за клопотанням сторони судом першої інстанції, а поки що матеріали справи перебувають у суді другої інстанції – цим судом.
§ 2. Постанови з питання, зазначеного в § 1, можуть бути видані судовим помічником.
Ст. 365. § 1. Правове рішення пов’язує не тільки сторони і суд, який його виніс, а й інші суди та інші державні органи та органи державного управління, а у випадках, передбачених законом, передбачені й інші особи.
§ 2. Кримінально-процесуальний кодекс визначає, якою мірою рішення цивільного суду не є обов’язковими для суду в кримінальному процесі.
Ст. 366. Остаточне рішення має юридичну силу тільки стосовно того, що у зв’язку з підставою спору стало предметом врегулювання, і до того ж між тими самими сторонами.

Поделитесь этой статьей:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Цей сайт використовує «cookies» для надання послуг. Подальше використання сайту означає, що ви погоджуєтеся на їх використання.OkЧитати далі