Меню Закрити

Блог

Цивільний процесуальний кодекс. Розділ IV. Винесення вироку

Масова еміграція громадян пострадянських країн на територію Республіки Польща не могла залишитися без уваги.
Еміграція торкнулася також і судової системи Польщі.
Часто іноземні громадяни потребують юридичної консультації, представлення своїх інтересів або правового захисту.
Саме тому, ми, Адвокатська фірма Кацпшак Ковалак, вирішили розмістити в цьому блозі перекладений на українську мову Цивільний процесуальний кодекс Республіки Польщі, завдяки якому ви можете ознайомитися зі своїми правами зрозумілою мовою.
Прошу звернути увагу, що переклад має творчий характер (здійснено за допомогою польських юристів та українського адвоката) і не є нормативно-правовим актом, а лише текстом. Даний переклад є авторським, всі права належать адвокатській фірмі Кацпшак Ковалак. Якщо ви хочете використати даний авторський текст, необхідно отримати на це нашу згоду.
У даній статті йдеться про винесення вироку (ст.316-332). З усіма іншими положеннями польського Цивільного процесуального кодексу можна буде більш детально ознайомиться в наступних статтях нашого блогу.

РОЗДІЛ IV
Постанови
Глава 1
Вироки
1. Винесення вироку

Ст. 316. § 1. Після закриття слухання суд виносить вирок, беручи за основу стан речей, що існує на момент закриття засідання.
§ 2. Судове засідання має бути відновлено, якщо відповідні обставини виявилися лише після його закриття.
Ст. 317. § 1. Суд може ухвалити часткове рішення, якщо тільки частина позову або деякі вимоги позовної заяви можуть бути розглянуті; те саме стосується зустрічного позову.
§ 2. На тій же підставі суд може ухвалити частковий вирок, врегулювавши всі вимоги основного або взаємного позову.
Ст. 318. § 1. Суд, визнавши позов обґрунтованим, може винести попереднє рішення, у разі оспорюваної суми позову – суд може призначити або нове судове засідання, або його відстрочення.
§ 2. У разі винесення ухвали про подальший розгляд позову щодо розміру позовної вимоги, таке рішення може бути винесене лише після того, як попереднє рішення буде прийняте.
Ст. 319. Якщо відповідач несе відповідальність завдяки певному майну або в межах суми його вартості, суд може, не перераховуючи ці предмети або їхню вартість, врахувати позов, залишивши за відповідачем право посилатися на це майно під час виконавчого провадження.
Ст. 319.1. Якщо з юридичного акта, закону або судового рішення, що є джерелом зобов’язання, випливає, що грошова виплата може бути здійснена лише в іноземній валюті, суд, задовольняючи позов, інформує, що виконання рішення відбуватиметься в іноземній валюті.
Ст. 320. В особливо обґрунтованих випадках суд може поділити присуджену суму на частини, а у справах про передачу майна призначити відповідний термін для виконання цього рішення.
Ст. 321. § 1. Суд не може виносити рішення по предмету, який не був охоплений позовом.
§ 2. (скасовано)
Ст. 322. Якщо у справі про відшкодування шкоди, доходу, повернення безпідставного збагачення або про вигоду за договором довічного утримання суд визнає неможливим, вельми скрутним або необґрунтованими зазначені суми претензії, він може присудити суму відповідно до своєї оцінки, заснованої на розгляді всіх обставин справи.
Ст. 323. Рішення може бути винесене лише тими суддями, перед якими відбулося судове засідання, яке безпосередньо передувало винесенню рішення.
Ст. 324. § 1. Суд ухвалює вирок після наради суддів. Нарада включає обговорення, голосування щодо майбутнього рішення та основних мотивів рішення або обґрунтування, якщо воно має бути в вироку.
§ 2. Голова збирає голоси суддів за їхнім службовим старшинством, а присяжних за їхнім віком, починаючи з наймолодшого, сам же голосує останнім. Доповідач, якщо він призначений, голосує першим. Рішення приймається більшістю голосів. Суддя, який не погодився з більшістю голосів при голосуванні, може представити особливу думку при підписанні резолютивної частини та зобов’язаний обґрунтувати її в письмовій формі.
§ 3. Резолютивна частина рішення підписується всім складом суду.
§ 4. У процесі, відкритому через систему телеінформації, вирок може бути закріплений у системі телеінформації та підкріплений кваліфікованим електронним підписом.
Ст.325.8) У резолютивній частині рішення мають бути зазначені найменування суду, суддів, діловода та прокурора, якщо він брав участь у справі, зазначена дата та місце розгляду справи та винесення вироку, перераховані сторони та надано визначення предмету справи, а також рішення суду про вимоги сторін.
Ст. 326. § 1. Оголошення вироку має відбутися на засіданні, на якому було закрито слухання. Постановою, винесеною відразу після закриття слухання, суд може відкласти оголошення вироку на визначений термін, не пізніше ніж за два тижні після дня закриття слухання. Якщо справа є особливо складною, матеріали справи особливо великі або суд сильно завантажений діяльністю в інших справах, цей термін може як виняток становити один місяць з дня закриття судового засідання.
§ 2. Оголошення вироку відбувається у відкритому судовому засіданні та може бути зроблено самим головою або суддею-доповідачем. Неявка сторін не призупиняє оголошення вироку.
§ 3. Оголошення рішення проводиться шляхом ознайомлення з резолютивною частиною. Після оголошення рішення голова суду або суддя-доповідач усно викладає основні мотиви рішення або наводить обґрунтування, але може утриматися від цього, якщо справа розглядалася в закритому засіданні.
§ 4. Якщо на оголошення вироку ніхто не з’явився, в тому числі публіка, голова або суддя-доповідач можуть відмовитися від прочитання вироку і вказати основні причини винесення вироку. У цьому випадку вирок вважається оголошеним з моменту закінчення засідання.
Ст. 327. § 1. Сторона, не замінена адвокатом, юрисконсультом, патентним повіреним або Генеральною прокуратурою Республіки Польща, яка була присутня на оголошенні рішення, буде проінструктована головою про спосіб і термін подання заяви про винесення рішення, вручення судового рішення з обґрунтуванням, а також умовами та датою подання апеляційної скарги.
§ 2. Суд вручає вирок стороні, яка не замінена адвокатом, юрисконсультом або патентним повіреним, який був відсутній у зв’язку з позбавленням волі в момент оголошення вироку.
§ 3. Суд вручає сторонам рішення, винесене на закритому засіданні.
§ 4. Стороні, яка не замінена адвокатом, юрисконсультом, патентним повіреним або Генеральною прокуратурою Республіки Польща, разом з вироком, що підлягає врученню, вручається інструкція про спосіб та дату подання апеляційної скарги.
§ 5. Якщо представництво сторін адвокатами або юрисконсультами є обов’язковим, то сторони також мають бути проінструктовані про зміст положень про обов’язкову заміну та наслідки недотримання цих положень.
Ст. 327.1. § 1. Обґрунтування судового рішення має включати:
1) вказівку на фактичні підстави рішення, у тому числі на встановлення фактів, визнаних судом доведеними, доказів, на які він спирався, та причин, за якими іншим доказам було відмовлено у вірогідності та доказовій силі;
2) роз’яснення правової основи рішення із посиланням на положення закону.
§ 2. Обґрунтування рішення має бути складено коротко.
Ст. 328. § 1. Письмове обґрунтування вироку складається на прохання сторони про винесення вироку з обґрунтуванням, поданим протягом тижня з дня оголошення вироку.
§ 2. У разі вручення судового рішення термін, зазначений у § 1, відраховується з дня вручення судового рішення.
§ 3. У заяві має бути зазначено, чи має письмове обґрунтування застосовуватися до всього судового рішення або тільки до його частини, зокрема до окремих рішень, на які воно поширюється.
§ 4. Суд відхиляє заяву, яка є неприйнятною, простроченою, неоплаченою або має неточності, які не були усунені, попри виклик.
Ст. 329. § 1. Письмове обґрунтування вироку складається в обсязі, що випливає із заяви про винесення вироку з обґрунтуванням.
§ 2. Письмове обґрунтування вироку складається протягом двох тижнів з дня надходження до відповідного суду клопотання про винесення вироку з обґрунтуванням, а якщо клопотання було написано з недоліками – з дня усунення цих недоліків.
§ 3. У тих випадках, коли письмове обґрунтування вироку складено, термін, зазначений в § 2, обчислюється з дня оголошення вироку.
§ 4. У разі неможливості складання письмового обґрунтування вироку у відповідний термін, голова суду може продовжити його.
Ст. 330. § 1. У справах, які вирішуються у складі трьох суддів, обґрунтування вироку підписують судді, які брали участь у його винесенні. Якщо хтось із суддів не може підписати обґрунтування, голова або старший по службі суддя вказує причину відсутності підпису на обґрунтуванні.
§ 2. Обґрунтування вироку у справі, розглянутій за участю присяжних засідателів, підписує лише голова. У разі подання особливої думки обґрунтування рішення підписує голова разом із присяжними.
Ст. 331. § 1. Вирок із письмовим обґрунтуванням надається лише тій стороні, яка подала клопотання про винесення вироку з обґрунтуванням.
§ 2. Складання письмового обґрунтування вироку не звільняє сторони від обов’язку подати заяву про винесення вироку з обґрунтуванням.
§ 3. Стороні, яка не замінена адвокатом, юрисконсультом, патентним повіреним або Генеральною прокуратурою Республіки Польща, разом з письмовим обґрунтуванням рішення вручається інструкція про спосіб та дату подання звернення. Положення ст. 327 § 5 застосовується.
§ 4. У разі неможливості складання обґрунтування голова суду повідомляє про це сторону. У такому разі термін подання апеляції обчислюється з дня вручення цього повідомлення, про що сторона має бути поінформована. Стороні, яку не замінює адвокат, юрисконсульт, патентний повірений або Генеральна прокуратура Республіки Польща, разом з інструкцією вручається повчання, передбачене § 3. Положення ст. 327 § 5 застосовується відповідно.
Ст. 331.1. § 1. Якщо процес засідання фіксується у порядку, передбаченому ст. 157 § 1, обґрунтування може бути виголошено після оголошення вироку та зафіксовано за допомогою пристрою запису звуку або зображення та звуку, про що голова попереджає до зачитання обґрунтування.
§ 2. У випадку, зазначеному в § 1, окремо не наводяться основні причини рішення, а замість письмового обґрунтування рішення складається протокол винесеного обґрунтування.
§ 3. До розшифрування викладеного обґрунтування відповідно застосовуються положення про письмове обґрунтування вироку.
Ст. 332. § 1. Суд пов’язаний винесеним вироком з моменту його оголошення. Рішення, винесене в закритому засіданні, є обов’язковим для суду з моменту підписання резолютивної частини.
§ 2. У разі відкликання позову до набрання вироком законної сили або подання матеріалів з апеляційною скаргою до суду другої інстанції з одночасною відмовою від позову, а за згодою відповідача і без такої відмови суд першої інстанції скасовує своє рішення і припиняє провадження у справі, якщо вважатиме таке відкликання допустимим.

Поделитесь этой статьей:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Цей сайт використовує «cookies» для надання послуг. Подальше використання сайту означає, що ви погоджуєтеся на їх використання.OkЧитати далі