Меню Закрити

Блог

Цивільний процесуальний кодекс. РОЗДІЛ V. Апеляція

Масова еміграція громадян пострадянських країн на територію Республіки Польща не могла залишитися без уваги.
Еміграція торкнулася також і судової системи Польщі.
Часто іноземні громадяни потребують юридичної консультації, представлення своїх інтересів або правового захисту.
Саме тому, ми, Адвокатська фірма Кацпшак Ковалак, вирішили розмістити в цьому блозі перекладений на українську мову Цивільний процесуальний кодекс Республіки Польщі, завдяки якому ви можете ознайомитися зі своїми правами зрозумілою мовою.
Прошу звернути увагу, що переклад має творчий характер (здійснено за допомогою польських юристів та українського адвоката) і не є нормативно-правовим актом, а лише текстом. Даний переклад є авторським, всі права належать адвокатській фірмі Кацпшак Ковалак. Якщо ви хочете використати даний авторський текст, необхідно отримати на це нашу згоду.
У даній статті йдеться про апеляційні заяви (ст.367-391). З усіма іншими положеннями польського Цивільного процесуального кодексу можна буде більш детально ознайомиться в наступних статтях нашого блогу.
РОЗДІЛ V
Апеляційні заходи
Глава 1
Апеляція
Ст. 367. § 1. Рішення суду першої інстанції може бути оскаржене в суді другої інстанції.
§ 2. Апеляцію на вирок районного суду розглядає окружний суд, а на вирок окружного суду як першої інстанції – Апеляційний суд.
§ 3. Суд розглядає справу у складі трьох суддів. На закритому засіданні суд виносить рішення одноосібно, за винятком винесення вироку.
§ 3.1. Суд може доручити розгляд доказів призначеному судді, якщо це сприятиме прискоренню розгляду.
§ 4. (скасовано)
Ст. 368. § 1. Апеляція повинна відповідати вимогам, передбаченим для процесуального листа, та, крім того, містити:
1) позначення вироку, на який його винесено, із зазначенням, чи оскаржено воно повністю або частково;
2) короткий виклад обвинувачень;
3) обґрунтування звинувачень;
4) призначення, за необхідності, нових фактів чи доказів;
5) клопотання про зміну або скасування вироку із зазначенням ступеня необхідної зміни або скасування.
§ 1.1. У твердженнях про фактичну основу рішення слід вказувати факти, встановлені судом першої інстанції, що суперечать дійсному стану справи, або мають значення для вирішення фактів, не встановлених судом першої інстанції.
§ 1.2. Посилаючись на нові факти або докази, слід визнати, що їх визначення в досудовому порядку не було можливо або необхідність на них ґрунтуватися виникла пізніше.
§ 1.3. При посиланні на факт, підтверджений доказами, зафіксованими за допомогою пристрою запису звуку або зображення і звуку, слід зазначити частину запису, що відноситься до даного факту.
§ 2. У питаннях майнових прав слід позначити вартість об’єкта оскарження. Ця величина може бути позначена на суму, що перевищує вартість предмета спору, зазначеного в позові, тільки в тому випадку, якщо позивач продовжив позов або суд виніс рішення вище вимоги. Положення ст. 19-24 і 25 § 1 застосовуються відповідно.
Ст. 369. § 1. Апеляція подається до суду, який виніс оскаржений вирок, протягом двох тижнів з моменту подачі заявником вироку з обґрунтуванням.
§ 1.1. У разі продовження терміну для складання письмового обґрунтування вироку термін, зазначений у § 1, становить три тижні. Про це суд повідомляє сторону, вручаючи їй вирок з обґрунтуванням. Якщо в повідомленні цей термін вказано неправильно, а сторона його дотримувалася, апеляція вважається поданою в терміні.
§ 2. (скасовано)
§ 3. Термін, зазначений у § 1, також вважається дотриманим, якщо до його закінчення сторона звернулася до суду другої інстанції. У такому разі суд повідомляє суд першої інстанції про апеляційну скаргу та клопоче про подання матеріалів справи.
Ст.370 (скасовано)
Ст. 370.1. (скасовано) 9)
Ст. 371. Суд першої інстанції негайно передає матеріали справи до суду другої інстанції.
Ст.372 (скасовано)
Ст. 373. § 1. Суд другої інстанції відхиляє подану після визначеного терміну, неоплачену або іншим чином недопустиму скаргу, а також скаргу, недоліки якої сторона не усунула у встановлений термін.
§ 2. Дії, пов’язані з розглядом скарги, можуть бути проведені судовим помічником.
Ст. 373.1. Голова розпоряджається про вручення копій апеляційної скарги іншим сторонам, та про ознайомлення їх зі змістом ст. 374. Решта сторін можуть подати відповідь на апеляцію протягом двох тижнів з дня вручення апеляції.
Ст. 374. Суд другої інстанції може розглянути справу в закритому засіданні, якщо нема потреби в проведенні відкритого судового засідання. Розгляд справи в закритому засіданні не допускається, якщо сторона, яка подала скаргу або відгук на скаргу, клопотала про розгляд справи на відкритому засіданні, за винятком випадків відкликання позовної заяви, скарги або визнання провадження у справі недійсним.
Ст. 375. Крім випадків, зазначених у ст. 391.1 ст. 373 та ст. 374, голова призначає засідання.
Ст. 376. Розгляд справи в суді другої інстанції відбувається незалежно від відмови однієї або обох сторін. Винесене рішення не є заочним.
Ст. 377. Після порушення справи слухання починається з доповіді судді, який коротко викладає стан справи, приділяючи особливу увагу звинуваченню та апеляційним клопотанням. Суд може відмовитися від доповіді за згодою присутніх сторін або в разі їх неявки, якщо судове засідання не проводиться за участю громадськості.
Ст. 378. § 1. Суд другої інстанції розглядає справу в межах апеляції; однак у рамках оскарження він бере до уваги недійсність судового розгляду.
§ 2. У межах апеляції суд другої інстанції може визнати справу також за співучасниками, які не оскаржували вирок, якщо оскаржувані права або обов’язки є для них спільними. Інші учасники повинні повідомити про слухання.
Ст. 379. Судовий розгляд визнається недійсним:
1) якщо рішення суду було неприпустимим;
2) якщо сторона не володіла судовою або процесуальною дієздатністю, не мала відповідного органу, покликаного представляти її або законного представника, або якщо довіреність сторони не була надана належним чином;
3) якщо за тим же позовом між тими ж сторонами знаходиться у провадженні раніше порушена справа або якщо така справа вже була розглянута в судовому порядку;
4) якщо склад суду, який розглядає справу, не відповідав вимогам Закону або якщо в розгляді справи брав участь відсторонений через законні підстави суддя;
5) якщо сторона позбавлена можливості захищати свої права;
6) якщо районний суд виніс рішення у справі, в якій окружний суд є компетентним незалежно від вартості предмета спору.
Ст. 380. Суд другої інстанції за клопотанням сторони заслуховує також ті рішення суду першої інстанції, які не підлягали оскарженню, але вплинули на врегулювання справи.
Ст. 381. Суд другої інстанції може опустити нові факти та докази, якщо сторона могла посилатися на них у досудовому розгляді першої інстанції, якщо необхідність посилатися на них не виникла пізніше.
Ст. 382. Суд другої інстанції виносить рішення на підставі матеріалів, зібраних у ході розгляду у першій інстанції та в апеляційному розгляді.
Ст. 383. В апеляційному провадженні ні зміна позову, ні пред’явлення нових позовних вимог не допускається. Однак у разі зміни обставин можна вимагати його вартість або інший предмет замість початкового предмета спору.
Ст. 384. Суд не може скасувати або змінити рішення на шкоду стороні, яка подає апеляцію, якщо тільки протилежна сторона також не подала апеляцію.
Ст. 385. Суд другої інстанції відхиляє апеляцію, якщо вона необґрунтована.
Ст. 386. § 1. У разі розгляду апеляції суд другої інстанції змінює оскаржене рішення та ухвалює рішення по суті справи.
§ 2. У разі визнання недійсності розгляду суд другої інстанції скасовує оскаржений вирок і передає справу до суду першої інстанції на розгляд.
§ 3. У разі відхилення позову або наявності підстави для припинення провадження у справі суд другої інстанції скасовує вирок та відхиляє позов або, припиняє провадження у справі.
§ 4. За винятком випадків, зазначених в § 2 і 3, суд другої інстанції може скасувати оскаржений вирок і передати справу на повторний розгляд тільки в тому випадку, якщо суд першої інстанції не визнає суть справи або якщо винесення вироку вимагає проведення судового розгляду в повному обсязі.
§ 5. У разі скасування вироку і передачі справи на повторний розгляд суд аналізує його в тому ж складі, хіба що це не можливо або призведе до надмірної затримки в розгляді.
§ 6. Правова оцінка, виражена в обґрунтуванні вироку суду другої інстанції, є обов’язковою при повторному розгляді справи. Однак це не застосовується, якщо мала місце зміна правового або фактичного положення, або коли винесено вирок судом другої інстанції, а Верховний Суд в ухвалі, що вирішує юридичне питання, висловив іншу юридичну оцінку.
Ст. 387. § 1. Суд другої інстанції обґрунтовує вирок та постанову про припинення розгляду справи. У випадках, коли апеляція була відхилена або рішення щодо апеляції було змінено, письмове обґрунтування готується лише у тому випадку, якщо сторона подала клопотання про винесення вироку з обґрунтуванням.
§ 2. Письмове обґрунтування або транскрипція поданого обґрунтування мають бути підготовлені протягом двох тижнів від дня оголошення вироку. Якщо оголошення не було, термін відраховується з дня винесення вироку. У разі відхилення апеляційної скарги або зміни вироку, що оскаржується, письмове обґрунтування або транскрипція доставленого обґрунтування повинні бути підготовлені протягом двох тижнів з дня подання клопотання про винесення вироку з обґрунтуванням.
§ 2.1. В обґрунтуваннях вироку суду другої інстанції зазначається:
1) вказівка ​​на фактичні підстави рішення котре може бути обмежено заявою про те, що суд другої інстанції прийняв висновки суду першої інстанції як власні, якщо суд другої інстанції не змінив або не доповнив ці висновки; якщо суд другої інстанції провадив докази або інакше оцінював докази, що надаються суду першої інстанції, у мотивувальній частині також повинні бути встановлені факти, визнані судом другої інстанції доведеними, докази, на які він спирався, та причини, за якими іншим доказам було відмовлено в достовірності;
2) роз’яснення правової основи вироку з приведенням положень закону, що має включати оцінку окремих апеляційних звинувачень, а також може обмежуватися заявою про те, що суд другої інстанції прийняв рішення суду першої інстанції як своє власне.
§ 3. Рішення з обґрунтуванням надається тій стороні, яка протягом тижня з дня оголошення рішення подала заяву про надання рішення з обґрунтуванням. Положення ст. 327 § 2 застосовується відповідно. Якщо оголошення не було, рішення з обґрунтуванням доставляється сторонам протягом тижня з дня складання обґрунтування.
§ 4. Якщо не складено письмове обґрунтування вироку або транскрипції озвученого обґрунтування, а у справі подана касаційна скарга або позов про невідповідність вироку закону, то обґрунтування складається у двотижневий строк з дня подання апеляційної скарги, а якщо у скарзі були виявлені недоліки – з дня усунення цих недоліків.
Ст. 387.1. У разі винесення судом другої інстанції рішення, на яке поширюється касаційна скарга, сторони та їх представники зобов’язані до закінчення терміну подання касаційної скарги повідомити суд другої інстанції про будь-які зміни місця проживання.
Ст. 388. § 1. Якщо в результаті виконання рішення стороні може бути завдано необґрунтованої шкоди, суд другої інстанції на прохання цієї сторони може призупинити виконання свого рішення до закінчення касаційного розгляду. У разі відхилення апеляційної скарги суд другої інстанції може також призупинити виконання рішення суду першої інстанції.
§ 1.1. У разі, зазначеному в § 1, суд другої інстанції на прохання сторони може також прив’язати виконання рішення до надання позивачем відповідного забезпечення.
§ 2. Забезпечення може полягати у призупиненні видачі позивачеві грошових сум після їх стягнення з відповідача або у зупиненні реалізації арештованого майна.
§ 3. До закінчення терміну подання касаційної скарги продаж нерухомого майна припиняється.
§ 4. Положення § 1 застосовується з відповідними змінами до зупинення дії судового рішення, що оскаржується.
Ст. 389. Після закінчення терміну оскарження вироку суд другої інстанції повертає матеріали до суду першої інстанції.
Ст. 390. § 1. Якщо при розгляді апеляційної скарги виникає правове питання, яке викликає серйозні сумніви, суд може передати це питання на рішення Верховного суду, відстрочивши розгляд справи. Верховний суд має право прийняти справу до розгляду або передати її на розгляд розширеного складу цього суду.
§ 2. Ухвала Верховного суду з юридичного питання є обов’язковою в такому випадку.
Ст. 391. § 1. За відсутності спеціальних положень про провадження у суді другої інстанції до такого провадження відповідно застосовуються положення про провадження у суді першої інстанції. Положення ст. 194-196 та 198 не застосовуються.
§ 2. У разі відкликання апеляційної скарги суд другої інстанції припиняє провадження за апеляційною скаргою та приймає рішення про витрати, пов’язані з відкликанням позовної заяви. При відкликанні апеляційної скарги в суді першої інстанції провадження у справі припиняється судом першої інстанції.
Ст. 391.1. § 1. У разі оскарження вироку, винесеного відповідно до ст. 191.1 можна опустити дії, які закон вимагає вчинити в результаті оскарження, зокрема, не викликати позивача для усунення недоліків або сплати мита. Суд другої інстанції може розглянути апеляційну скаргу у закритому засіданні, не вручаючи апеляційну скаргу особі, зазначеній як відповідач, або не розглядаючи заяви, подані разом з апеляційною скаргою.
§ 2. У разі сумніву апеляційна скарга вважається поданою щодо всього рішення з вимогою його скасування та направлення справи на новий розгляд.
§ 3. У разі, якщо позов не є явно необґрунтованим, суд другої інстанції скасовує оскаржене рішення та передає справу до суду першої інстанції на розгляд. В інших випадках суд другої інстанції відхиляє апеляцію.
§ 4. Обґрунтування постанови про відмову в задоволенні апеляційної скарги суду другої інстанції може обмежити посиланням на висновки та роз’яснення правової підстави постанови, що містяться в обґрунтуванні постанови суду першої інстанції.
§ 5. Вирок з письмовим обґрунтуванням, якщо він складений, і необхідні законом інструкції надаються тільки позивачеві.
§ 6. Положення ст. 394.1 § 1.1 не застосовується.
§ 7. У разі скасування вироку, винесеного на підставі ст. 191.1, під час перегляду справи:
1) якщо законом передбачено повернення позову, суд припиняє провадження у справі;
2) разом з копією позовної заяви відповідачу вручаються копії апеляційної скарги та ухвали судів обох інстанцій з обґрунтуваннями.

Поделитесь этой статьей:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Цей сайт використовує «cookies» для надання послуг. Подальше використання сайту означає, що ви погоджуєтеся на їх використання.OkЧитати далі