Меню Закрити

Блог

Цивільний процесуальний кодекс. Розділ Va. Касаційна скарга

Масова еміграція громадян пострадянських країн на територію Республіки Польща не могла залишитися без уваги.
Еміграція торкнулася також і судової системи Польщі.
Часто іноземні громадяни потребують юридичної консультації, представлення своїх інтересів або правового захисту.
Саме тому, ми, Адвокатська фірма Кацпшак Ковалак, вирішили розмістити в цьому блозі перекладений на українську мову Цивільний процесуальний кодекс Республіки Польщі, завдяки якому ви можете ознайомитися зі своїми правами зрозумілою мовою.
Прошу звернути увагу, що переклад має творчий характер (здійснено за допомогою польських юристів та українського адвоката) і не є нормативно-правовим актом, а лише текстом. Даний переклад є авторським, всі права належать адвокатській фірмі Кацпшак Ковалак. Якщо ви хочете використати даний авторський текст, необхідно отримати на це нашу згоду.
У даній статті йдеться про подання касаційної скарги (ст.398.1-398.21). З усіма іншими положеннями польського Цивільного процесуального кодексу можна буде більш детально ознайомиться в наступних статтях нашого блогу.
РОЗДІЛ Va
Касаційна скарга
Ст. 398.1. § 1. На винесений судом другої інстанції остаточний вирок або постанови щодо відмови від позову або припинення провадження у справі, сторона, Генеральний прокурор, уповноважений у цивільних справах або з прав дитини може подати касаційну скаргу до Верховного Суду, якщо спеціальним законом не передбачено інше.
§ 2. Подання касаційної скарги стороною виключається – в частині, що оскаржується, – подана Генеральним прокурором, уповноваженим у цивільних справах або у справах дітей.
Ст. 398.2. § 1. Касаційна скарга неприпустима в питаннях майнових прав, в яких вартість об’єкта оскарження нижче п’ятдесяти тисяч злотих, а в питаннях трудового законодавства і соціального забезпечення – менше десяти тисяч злотих. Однак з питань, пов’язаних з соціальним страхуванням, касаційна скарга може бути подана незалежно від вартості предмета скарги, у справах про призначення та утримання пенсії по старості або інвалідності та про покриття зобов’язання соціального страхування. Незалежно від вартості предмета оскарження, касаційне оскарження можливе та у справах про відшкодування шкоди, заподіяної винесеним неправомірним рішенням.
§ 2. Касаційна скарга неприпустима також у справах:
1) про розлучення, роздільне проживання, стягнення аліментів, оренду та порушення володіння;
2) про штрафні санкції, трудові книжки та пов’язані з ними позови, а також про депутатів або їх еквівалент;
3) розглянутих у спрощеному порядку.
§ 3. Неприйнятна касаційна скарга на вирок, що встановлює фіктивність шлюбу або виносить рішення про анулювання шлюбу, якщо хоча б одна зі сторін вступила в шлюб після вступу вироку в законну силу.
§ 4. Касаційна скарга не допускається у випадках, коли в позові відмовлено на підставі ст.191.1. Подана у таких справах касаційна скарга залишається в матеріалах справи без подальшого розгляду. Те ж саме відноситься і до листів, пов’язаних з її подачею. Про залишення без розгляду касаційної скарги та листів, пов’язаних з її подачею, позивач повідомляється тільки один раз – при подачі першого листа.
§ 5. Положення § 4 не застосовується:
1) коли внаслідок скасування судом другої інстанції вироку, винесеного на підставі ст. 191.1, та передачі справи суду першої інстанції на повторний розгляд, вона була розглянута на загальних підставах;
2) на касаційну скаргу особи, зазначеної у ст. 398.1 § 1, крім позивача.
Ст. 398.3. § 1. Касаційну скаргу сторона може ґрунтувати на таких підставах:
1) порушення норм матеріального права внаслідок неправильного його тлумачення чи застосування;
2) порушення процесуальних норм, якщо це порушення могло вплинути на результат справи.
§ 2. Генеральний прокурор може обґрунтувати касаційну скаргу на підставах, зазначених у § 1, якщо при винесенні рішення було порушено основи правопорядку, уповноважений з прав громадян – якщо при винесенні рішення було порушено конституційні свободи або права людини та громадянина, а уповноважений з прав дитини – якщо при ухваленні постанови відбулося порушення прав дитини.
§ 3. Підставою для касаційної скарги не можуть бути твердження про встановлення фактів або оцінку доказів.
Ст. 398.4. § 1. Касаційна скарга має містити:
1) позначення рішення, проти якого воно винесене, із зазначенням, чи оскаржено воно повністю або частково;
2) касаційні підстави та їх обґрунтування;
3) клопотання про скасування або скасування та зміну рішення з позначенням ступеня бажаного скасування та зміни.
§ 2. На додаток до вимог, передбачених § 1, касаційна скарга повинна включати клопотання про прийняття на розгляд та його обґрунтування.
§ 3. Крім того, касаційна скарга повинна відповідати вимогам, що висуваються до судової скарги, а у справах про майнові права слід зазначати вартість предмета скарги. До касаційної скарги повинні бути додані також дві її копії, призначені для архівів Верховного Суду та Генерального прокурора, якщо він сам не подав скаргу.
Ст. 398.5. § 1. Касаційна скарга подається до суду, який виніс рішення, що оскаржується, протягом двох місяців з дня вручення рішення з обґрунтуванням сторони заявника.
§ 2. Термін подання касаційної скарги Генеральним прокурором, уповноваженим з прав людини або уповноваженому з прав дитини становить шість місяців з дня прийняття рішення, а якщо сторона зажадала надання рішення з обґрунтуванням – з моменту надання рішення стороні.
Ст. 398.6. § 1. Якщо касаційна скарга не відповідає вимогам, передбаченим ст. 398.4 § 2 або 3, голова в суді другої інстанції закликає заявника усунути недоліки в тижневий термін під строгістю відхилення скарги.
§ 2. Суд другої інстанції відхиляє касаційну скаргу, подану після закінчення строку, скаргу, яка не відповідає вимогам, викладеним у ст. 398.4 § 1, неоплачену, та скаргу, недоліки якої не усунуті у відповідний термін.
§ 3.10) Верховний суд відхиляє касаційну скаргу, яка підлягала відхиленню судом другої інстанції, або повертає її цьому суду для усунення виявлених недоліків.
§ 4. Про відхилення касаційної скарги, яка не відповідає вимогам, зазначеним у ст. 398.4 § 1, суд другої інстанції або Верховний суд повідомляє компетентний орган самоврядування, до якого належить представник.
Ст. 398.7. § 1. Протилежна сторона може подати до суду другої інстанції відповідь на касаційну скаргу протягом двох тижнів з моменту надходження скарги. У разі подання касаційної скарги Генеральним прокурором, уповноваженим з прав людини або уповноваженому з прав дитини, відповідь на скаргу можуть подати обидві сторони.
§ 2. Після закінчення терміну для подання відповіді або направлення відповіді заявнику суд другої інстанції негайно надсилає касаційну скаргу та відповідь разом з матеріалами справи до Верховного суду. До матеріалів справи додаються дві відповіді оскаржуваного рішення з обґрунтуванням.
Ст. 398.8. § 1. У будь-якому випадку Верховний суд може звернутися до Генерального прокурора з проханням зайняти письмову позицію щодо касаційної скарги, поданої стороною, і відповісти на скаргу. Генеральний прокурор або призначений ним прокурор представляє свою позицію протягом тридцяти днів, і, якщо він вважає, що цього вимагає захист верховенства закону, громадянських прав або громадських інтересів, він бере участь у касаційному розгляді.
§ 2. Копія листа, зазначеного в § 1, вручається сторонам, які можуть на нього відповісти, протягом чотирнадцяти днів, але не пізніше касаційного слухання.
Ст. 398.9. § 1. Верховний суд приймає касаційну скаргу для розгляду, якщо:
1) у справі виникає відповідне юридичне питання;
2) виникає необхідність тлумачення правових норм, що викликають серйозні сумніви або викликають протиріччя в судовій практиці;
3) йдеться про недійсність розгляду або
4) касаційна скарга явно обґрунтована.
§ 2. Верховний суд приймає рішення в закритому засіданні про прийняття або відмову в прийнятті касаційної скарги. Рішення не вимагає письмового обґрунтування. 11)
Ст. 398.10. Верховний суд розгляне касаційну скаргу у складі трьох суддів. В інших випадках Верховний суд ухвалює рішення у складі одного судді.
Ст. 398.11. § 1. Верховний Суд розглядає касаційну скаргу в закритому засіданні, якщо тільки в справі не піднімається істотно важливе правове питання, а заявник в касаційній скарзі клопоче про її розгляд в судовому засіданні. Верховний Суд може також розглянути касаційну скаргу в судовому засіданні, якщо в цьому є необхідність.
§ 2. Суддя-доповідач коротко викладає в судовому засіданні стан справи, приділяючи особливу увагу підставам і Касаційним клопотанням.
§ 3. Надаючи слово сторонам, голова може обмежити час виступу в залежності від важливості та складності справи.
§ 4. Якщо в засіданні бере участь Генеральний прокурор або уповноважений ним прокурор, голова надає йому слово після заслуховування сторін.
Ст. 398.12. За винятком випадків, передбачених ст. 173-175.1, розгляд у Верховному суді припиняється тільки за узгодженим запитом сторін.
Ст. 398.13. § 1. Верховний суд визнає касаційну скаргу в межах оскарження і в межах підстав; однак в рамках апеляції він бере до уваги недійсність судового розгляду.
§ 2. У касаційному провадженні не допускається додавання нових фактів і доказів, Верховний cуд пов’язаний встановленими фактами, що лежать в основі оскаржуваного рішення.
§ 3. Заявник може навести нове обґрунтування касаційних підстав.
Ст. 398.14. Верховний cуд відхиляє касаційну скаргу, якщо немає законних підстав або якщо оскаржене рішення, незважаючи на помилкове обґрунтування, відповідає закону.
Ст. 398.15. § 1. Верховний суд у разі задоволення касаційної скарги скасовує рішення, що оскаржується, повністю або частково і спрямовує справу на новий розгляд до суду, який виніс рішення, або в інший прирівняний до нього суд; Верховний суд може також скасувати ухвалу суду першої інстанції повністю або частково і направити справу на новий розгляд до того ж суду або прирівняний до нього. При розгляді справи положення ст. 415 застосовується відповідно.
§ 2. Якщо справа передається на новий розгляд, суд аналізує її в іншому складі.
Ст. 398.16. Якщо підстава порушення матеріального права є явно обґрунтованою, а касаційна скарга не ґрунтувалася на порушенні процесуальних норм, або підстава виявилася необґрунтованою, Верховний суд може за клопотанням заявника скасувати вирок, що оскаржується, і ухвалити рішення по суті справи. Положення ст. 415 застосовується відповідно.
Ст. 398.17. § 1. Якщо при розгляді касаційної скарги виникає правове питання, яке викликає серйозні сумніви, Верховний суд може відкласти винесення рішення та передати це питання на розгляд розширеного складу цього суду.
§ 2. Ухвала розширеного складу Верховного суду в такому випадку є обов’язковою.
§ 3. Верховний суд у розширеному складі може взяти справу на розгляд.
Ст. 398.18. У разі подання касаційної скарги Генеральним прокурором, уповноваженим з прав людини або уповноваженим з прав дитини судові витрати у касаційному розгляді підлягають взаємному скасуванню.
Ст. 398.19. Якщо позов був відхилений або були підстави для припинення провадження у справі, Верховний суд скасовує винесені у справі рішення та відхиляє позов або, припиняє провадження у справі. Положення ст. 415 застосовується відповідно.
Ст. 398.20. Суд, до якого було передано справу, пов’язаний тлумаченням закону, зробленим у цій справі Верховним судом. Не можна основувати касаційну скаргу на визначенні, винесеному після повторного розгляду справи, з підстав, що суперечить тлумаченню закону, прийнятому у даній справі Верховним судом.
Ст. 398.21. Якщо немає особливих положень про судовий розгляд у Верховному суді, для цього застосовуються відповідні положення про апеляцію, за винятком того, що касаційну скаргу може відкликати та сама сторона, а термін для складання обґрунтування рішення Верховним судом становить місяць.

Поделитесь этой статьей:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Цей сайт використовує «cookies» для надання послуг. Подальше використання сайту означає, що ви погоджуєтеся на їх використання.OkЧитати далі