Меню Закрити

Цивільний процесуальний кодекс. Глава 2а. Організація розгляду

Масова еміграція громадян пострадянських країн на територію Республіки Польща не могла залишитися без уваги.
Еміграція торкнулася також і судової системи Польщі.
Часто іноземні громадяни потребують юридичної консультації, представлення своїх інтересів або правового захисту.
Саме тому, ми, Адвокатська фірма Кацпшак Ковалак, вирішили розмістити в цьому блозі перекладений на українську мову Цивільний процесуальний кодекс Республіки Польщі, завдяки якому ви можете ознайомитися зі своїми правами зрозумілою мовою.
Прошу звернути увагу, що переклад має творчий характер (здійснено за допомогою польських юристів та українського адвоката) і не є нормативно-правовим актом, а лише текстом. Даний переклад є авторським, всі права належать адвокатській фірмі Кацпшак Ковалак. Якщо ви хочете використати даний авторський текст, необхідно отримати на це нашу згоду.
У даній статті йдеться про організацію судового розгляду (Ст.205). З усіма іншими положеннями польського Цивільного процесуального кодексу можна буде більш детально ознайомиться в наступних статтях нашого блогу.
Глава 2а. Організація розгляду
Ст. 205.1. § 1. Голова доручає вручити позовну заяву відповідачу і закликає його дати відповідь на позовну заяву у встановлений термін, не менше двох тижнів. Про постанову вручити позовну заяву повідомляється позивач.
§ 2. Голова розпоряджається повернути відповідь на позовну заяву, подану з порушенням встановленого терміну.
Ст. 205.2. § 1. Одночасно з наданням листів, про які йдеться у ст. 205.1 § 1, сторони інструктують про:
1) можливості вирішення спору шляхом укладення мирової угоди, підписаної в суді або за допомогою медіатора;
2) обов’язки брати участь у підготовчому провадженні та подавати всі заяви та докази;
3) наслідки невиконання обов’язків, згаданих у пункті 2, про можливість винесення судом заочного рішення на закритому засіданні та про умови його виконання, а також про можливість припинення розгляду та неврахування заяв і доказів поданих після визначеного терміну;
4) можливість призначення законного представника і про той факт, що представлення інтересів адвокатом, юрисконсультом або патентним повіреним необов’язково;
5) обов’язки подати підготовчий лист на наказ голови, про вимоги до його змісту та наслідки їх невиконання;
6) повернення підготовчого листа, поданого без розпорядження голови.
§ 2. Відповідачу також повідомляється про процесуальні дії, які він може або повинен зробити, якщо він не визнає позов повністю або частково, зокрема, про зобов’язання представити відповідь на позов, включаючи вимоги щодо термінів і форми.
§ 3. Інструкції, зазначені в § 1 і 2, надаються безпосередньо стороні, за винятком сторони, зазначеної у ст. 1135.5 § 1. Вони не надаються Генеральній прокуратурі Польської Республіки або уповноваженому, який є адвокатом, юрисконсультом чи патентним повіреним.
Ст. 205.3. § 1. В обґрунтованих випадках та складних питаннях, голова може наказати сторонам обмінятися підготовчими листами, вказавши порядок, терміни, в яких вони повинні бути представлені, і обставини, які необхідно прояснити.
§ 2. Голова може зобов’язати сторону в підготовчому листі висунути всі претензії та докази, що мають відношення до врегулювання справи, під загрозою втрати права пред’явити їх в ході подальшого розгляду. У такому разі претензії та докази, подані з порушенням цього зобов’язання, повинні бути проігноровані, якщо тільки сторона не доведе, що їх зазначення в підготовчому листі було неможливим або що необхідність у долученні до справи виникла пізніше.
§ 3. Пізнє призначення підготовчого засідання не відкриває терміну для подання нових заяв та доказів.
§ 4. Сторону, чиї інтереси представляє адвокат, юрисконсульт, патентний повірений або Генеральна прокуратура Республіки Польща, голова може зобов’язати вказати у підготовчому листі правові підстави своїх вимог та клопотань. § 5. Голова може повернути підготовчий лист, поданий з недотриманням відповідного терміну.
Cт. 205.4. § 1. Після того, як відповідь на позов подана, а також у випадку коли відповідь на позов не подана, але заочний вирок ще не винесено, голова призначає підготовче засідання і викликає на нього сторони.
§ 2. Голова та суд зобов’язані вживати дій так, щоб термін першого підготовчого засідання припав не пізніше, ніж через два місяці після дня подання відповіді на позовну заяву або останнього підготовчого листа, поданого на вимогу голови, а у разі неподання відповіді на позовну заяву або підготовчого листа – не пізніше двох місяців після закінчення строку подання цих листів.
§ 3. Якщо обставини справи вказують на те, що проведення підготовчого засідання не сприятиме більш ефективному розгляду справи, голова може дати їх інший відповідний курс, зокрема, направити на розгляд або слухання.
Ст. 205.5. § 1. Підготовче засідання служить для вирішення спору без необхідності проведення подальших засідань, особливо слухань. Якщо спір не може бути вирішений, на підготовчому засіданні складається план слухання за участю сторін.
§ 2. Підготовче засідання проводиться відповідно до положень закритого засідання. В ході підготовчого засідання не потрібно дотримуватися положень процедури розгляду, якщо це сприяє досягненню цілей цього засідання.
§ 3. Сторони та їх представники зобов’язані брати участь у підготовчому засіданні. Голова може звільнити сторону від обов’язку з’явитися на підготовче засідання, якщо обставини справи вказують на те, що участь уповноваженої особи буде достатньою.
§ 4. До початку підготовчого засідання позивач може клопотати про його проведення без участі. Таке клопотання не підлягає відкликанню. Неявка позивача або його представника на підготовче засідання не призводить до припинення розгляду, план слухання складається без участі позивача, а висновки, які містяться у плані слухань, зобов’язують позивача дотримуватися подальшого перебігу розгляду.
§ 5. Якщо позивач не з’явиться на підготовче засідання без поважної причини, суд припиняє провадження у справі, приймаючи рішення про витрати, якщо тільки присутній на цьому засіданні відповідач не заперечує проти рішення. Якщо позивач протягом одного тижня з дня вручення рішення про припинення провадження у справі обґрунтовує свою неявку, суд скасовує рішення і приступає до розгляду справи належним чином. Це положення не застосовується в разі чергової необґрунтованої неявки.
§ 6. Якщо відповідач не з’явиться на підготовче засідання, план слухань складається без його участі. Рішення, що містяться в плані судового розгляду, пов’язують відповідача з подальшим ходом розгляду. У разі необґрунтованої неявки застосовується положення ст.103 § 3.
§ 7. Якщо сторона, яка з’явилася на підготовче засідання, не бере в ньому участі, план слухань складається без її участі. Прийняті рішення містяться в плані слухання, вони є обов’язковими для сторін в подальшому ході розгляду. Положення ст. 103 § 3 застосовується відповідно.
Ст. 205.6. § 1. На підготовчому засіданні голова встановлює зі сторонами предмет спору та роз’яснює позиції сторін, у тому числі щодо правових аспектів спору.
§ 2. Голова має спонукати сторони до примирення та домагатися врегулювання спору, зокрема шляхом медіації. З цією метою голова може шукати мирні способи вирішення спору зі сторонами, підтримувати їх у формулюванні пропозицій щодо врегулювання і вказувати методи та наслідки вирішення спору, включаючи фінансові наслідки.
Ст. 205.7. § 1. Якщо на підготовчому засіданні суд направив сторони до медіації, засідання відкладається до закінчення медіації.
§ 2. У разі необхідності, особливо коли є перспективи мирного врегулювання спору або коли є необхідність прояснити обставини, що мають значення для вирішення справи, або в разі поважної причини неявки сторін, а також за спільним запитом сторін підготовче засідання може бути перенесено на певний термін, але не більше ніж на три місяці.
§ 3. На спільну вимогу сторін підготовче засідання може бути перенесено вдруге – на певний термін, не більше трьох місяців.
§ 4. За винятком випадків, зазначених у § 1-3, перенесення підготовчого засідання неприпустиме.
Ст. 205.8. § 1. Протокол підготовчого засідання оформляється письмово. Протокол не містить заяв сторін, представлених в рамках спроб врегулювати спір мирним шляхом; положення ст. 183.4 § 3 застосовується відповідно. Голова може також утриматися від інших згадувань, якщо це може сприяти вирішенню спору без слухання. Хід підготовчого засідання у частині, що включає спробу мирного врегулювання спору, не фіксується у порядку, передбаченому ст. 9.1.
§ 2. У разі укладення мирової угоди її підстава включається до протоколу або поміщається в окремий підписаний сторонами документ, що є додатком до протоколу.
Ст. 205.9. § 1. План слухання містить рішення про докази сторін, замінюючи в цьому відношенні доказове положення. Положення ст. 236 та ст. 243.2 застосовуються відповідно.
§ 2. При необхідності план слухання може включати:
1) точне визначення предмета запитів сторін, у тому числі розмір суми виплат, а також будь-які непередбачені витрати;
2) чітко сформульовані звинувачення;
3) визначення того, які факти та правові оцінки залишаються спірними між сторонами; 4) дати засідань та інших заходів з даного питання;
5) порядок і строки збору доказів та обговорення результатів провадження щодо збору доказів;
6) дата закриття слухання або оголошення вироку;
7) розв’язання інших питань, якщо вони необхідні для ведення виробництва.
§ 3. У плані слухань можна посилатися на процесуальні листи сторін.
§ 4. Положення ст.206 та ст. 206.1 застосовуються відповідно.
Ст. 205.10. § 1. Спори з окремих питань, що охоплюються планом слухань, вирішує голова.
§ 2. План слухань підписують сторони. Відмова від підписання стороною відзначається в плані.
§ 3. Голова затверджує план слухань.
§ 4. План слухання являє собою додаток до протоколу підготовчого засідання. До плану слухання застосовуються відповідні положення.
§ 5. План слухання передається сторонам. Надання стороні плану слухання замінює повідомлення про терміни засідань та інші дії, включені до плану. Якщо план включає обов’язки, які сторона повинна виконувати особисто, зокрема, з’явитися для участі в діях, що вимагають її особистої присутності, він також подається безпосередньо стороні, за винятком сторони, зазначеної в ст. 1135.5 § 1. У цьому випадку надання плану замінює виклик сторони для виконання цих обов’язків. Про наслідки невиконання обов’язків слід проінформувати сторону.
Ст. 205.11. § 1. Якщо план слухання застарів, суд може шляхом ухвали внести до нього зміни. Перед винесенням ухвали суд заслухає сторони та повідомить їм про ступінь передбачуваної зміни.
§ 2. Якщо хоча б одна зі сторін заперечує проти намічених судом змін, проводиться ще одне підготовче засідання. Це не стосується випадків, коли зміна плану слухання включає лише призначення додаткових термінів слухання, охоплених планом свідків, експертів або сторін.
§ 3. За виникненням потреби можна скласти новий план слухання. У такому випадку проведення чергового підготовчого засідання є обов’язковим. Початковий план слухання втрачає чинність у тій частині, де новий план відрізняється.
§ 4. Зміна плану слухання або призначення інших підготовчих зборів не відкриває крайнього терміну для подання нових заяв та доказів.
Ст. 205.12. § 1. Якщо заплановано підготовче слухання, сторона може посилатися на заяви та докази для обґрунтування своїх висновків або для спростування висновків та заяв протилежної сторони до затвердження плану слухання. Вимоги та докази, подані після затвердження плану слухання, не беруться до уваги, якщо тільки сторона не доведе, що їх надання було неможливим або необхідність надання виникла пізніше.
§ 2. Якщо не було прийнято рішення провести підготовче засідання, сторона може подавати заяви та докази в обґрунтування своїх висновків або для відхилення заяв та тверджень протилежної сторони, аж до закриття засідання.

Цей сайт використовує «cookies» для надання послуг. Подальше використання сайту означає, що ви погоджуєтеся на їх використання.OkЧитати далі