Меню Закрити

Блог

Яким чином можна відмовитися від договору купівлі-продажу автомобіля, що обліковується в угоні – зразок.

Дуже часто до нас приходять ошукані споживачі, які стали потерпілими від незаконних дії продавців бувших в ужитку транспортних засобів.

Проблеми при купівлі-продажу таких транспортних засобів виникають в зв’язку з тим, що автомобілі ламаються через 100-200 кілометрів після від’їзду від місця, де були придбані або мають «перекручені лічильники», або стоять на обліку як викрадені.

Ми розміщуємо зразок листа, який стосується ситуації, в якій автомобіль був викрадений й потерпілий вимагає розірвати угоди та повернути йому витрачені кошти. Всі персональні дані змінені, крім того, даний зразок є лише зразком й не підходить до кожного конкретного випадку.

Warszawa, dnia 00 0000000 0000 r.

Aut- K „WSPK”

Ul. Marcin 1

00-000 Katowuce

Odstąpienie od umowy z dnia 000000

wezwanie do zapłaty

W dniu 00000000 zawarł Pan ze mną umowę sprzedaży samochodu Opel o nr VIN WAUZZZ8T7BA000000 za kwotę 38.500 zł. Obecnie Prokuratura Rejonowa prowadzi postępowanie w sprawie popełnienia przestępstwa paserstwa nieumyślnego tj. o czyn z art 292 k.k. (sygn akt 00000000) albowiem pojazd marki Opel Astra figuruje w systemie SIS jako pojazd podlegający zatrzymaniu w postępowaniu karnym prowadzonym przez niemieckie organy ścigania. O toczącym się postępowaniu dowiedziałem się 000000 r., kiedy to polska policja dokonał zatrzymania pojazdu wraz z kluczykami i dokumentami podczas rutynowej kontroli.

Jak wynika z informacji przekazanej przez Komendę Główną Policji, Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji ww. pojazd został utracony w wyniku kradzieży, dokonanej w dniu 0000000 r. w Berlinie na szkodę Jana Palki. Oznacza to, że nie nabył Pan własności ww. pojazdu od osoby uprawnionej, w konsekwencji również moja osoba nie stała się własciciele tego pojazdu.

Wobec faktu, iż zakupiony pojazd jest obarczony wadą prawną , mając na uwadze treść art. 576 Kodeksu cywilnego, który przewiduje roczny termin do odstąpienia od umowy sprzedaży z powodu wady prawnej rzeczy biegnący od dnia dowiedzenia się o wadzie, oświadczam, iż odstępuję od zawartej z Panem w dniu 00000 r. umowy sprzedaży samochodu Opel Astra o nr VIN WAUZZZ8T7BA000000 z powodu wady prawnej nabytej rzeczy.

Wobec powyższego, wzywam Pana do zwrotu ceny za pojazd, to jest kwoty 38.500 zł, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 00000 r., na znany Panu mój rachunek bankowy.

Ponadto wzywam Pan do zwrotu poniesionych nakładów na rzecz w postaci: zakupu opon w kwocie 1000 zł także w wyżej podanym terminie.

Отже, перед тим як придбати автомобіль ретельно перевіряйте не тільки його якість алей документи, оскільки навіть дрібна, документальна формальність при реєстрації може спричинити проблему. Для цього ретельно перевіряйте транспортний засіб зокрема за допомогою Центрального Реєстру Транспортних засобів і Водіїв (CEPIK), або ж за допомогою сайту historiapojazdu.gov.pl.

Поделитесь этой статьей:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Цей сайт використовує «cookies» для надання послуг. Подальше використання сайту означає, що ви погоджуєтеся на їх використання.OkЧитати далі